Pervin BİLİR
Pervin BİLİR
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü, Doçent Çukurova Üniversitesi
Verified email at cu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
İki farklı üniversitenin beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerilerinin değerlendirilmesi
E KILCIGİL, P Bilir, Ö Özdinç, K Eroğlu, B Eroğlu
Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 7 (1), 19-28, 2009
542009
GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ÖRGÜT İKLİMİ VE ÇALIŞANLARIN KATILIMLA İLGİLİ ALGILAMALARI
FP BİLİR
Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimive Spor …, 2005
512005
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANABİLME KOŞULLARI İLE İLGİLİ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ
V Gülüm, P Bilir
Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 9 (2), 57-64, 2011
292011
YENİ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KÖY ENSTİTÜLERİNDE BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNİN YAPILANDIRMACI ÖĞRETİM YAKLAŞIMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
P Bilir
Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 6 (3), 145-150, 2008
272008
Transformational-Transactional Leadership and Organizational Cynicism Perception: Physical Education and Sport Teachers Sample.
YE Sirin, Ö Aydin, FP Bilir
Universal Journal of Educational Research 6 (9), 2008-2018, 2018
172018
İŞ MOTİVASYONUNUN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA OLAN ETKİNİN
FÇ Oran, SB Güler, P Bilir
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (35), 236-252, 2016
17*2016
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Örgüt Kültürü
G Bilir, Ay
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 1 (2), 117-128, 2003
14*2003
ADANA DEMİRSPOR VE ADANASPOR FUTBOL TARAFTARLARININ ŞİDDET EĞİLİMLERİ
P Bilir, L Sangün
Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 5 (1), 56-65, 2014
112014
HÜKÜMET PROGRAMLARI VE SPOR POLİTİKALARI
AG AYKIN, FP Bilir
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 (2), 239-254, 2013
102013
THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON JOB PERFORMANCE: THE CASE OF THE KAHRAMANMARAS PROVINCIAL DIRECTORATE OF YOUTH SERVICES AND SPORTS.
Y Sirin, P Bilir, T Karademir
International journal of academic research 5 (4), 2013
92013
Üst düzey spor örgüt yöneticilerinin duygusal zeka özelliklerini belirlemeye yönelik bir çalışma
Ö Özdinç, FP Bilir
Spor Bilimleri Dergisi 27 (1), 27-39, 2016
62016
Türkiye’de sporda saldırganlık, şiddet ve çözüm önerileri
MA Ziyagil, P Bilir, R Çekin, CS Temur
CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 7 (1), 1-14, 2014
6*2014
Evaluation of communication skills of students of school of physical education and sports of two different universities
E Kilcigil, P Bilir, O Ozdinc, K Eroglu, B Eroglu
Spormetre/Journal of Physical Education and Sports Sciences 7 (1), 19-28, 2009
62009
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Girişimcilik Eğilimleri: Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okul Örneği
YE ŞİRİN, FP BİLİR, ÖZ Günseli
Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 3 (3), 35-47, 2018
52018
TÜRK SPOR YÖNETİMİNDE YÖNETİME KATILMA VE ÇALIŞAN TUTUMLARINI GÖZLEME ÖLÇEĞİ
P Bilir, AY Ünal
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 5 (4), 143-149, 2007
42007
ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARINA KATILAN BİREYLERİN LİDERLİK DAVRANIŞ ALGILARININ İNCELENMESİ
FP Bilir, N Şahin, L Sangün
Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 17 (2), 218-230, 2019
32019
Analysis of Bridge Player Profiles According to Their Intelligence Areas.
FP Bilir, Y Sirin
Journal of Education and Learning 5 (9), 100-108, 2017
32017
CEZA ALAN FUTBOL TARAFTARLARININ ŞİDDETE YÖNELİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ: ADANA İLİ ÖRNEĞİ
P Bilir, A AVGIN
Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 8 (3), 232-251, 2017
32017
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ŞİDDET EĞİLİM TUTUMLARININ İNCELENMESİ: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
P BİLİR
Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 8 (1), 2014
32014
Exploring the emotional intelligence of leaders in governance of non-profit sports organizations: A voluntary vs. non-voluntary comparison
Ö Özdinç, P Bilir, Y Özdinç
Journal of Human Sciences 14 (4), 4464-4479, 2017
22017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20