Xosé Luís Regueira
Xosé Luís Regueira
Dirección de correo verificada de usc.es
Título
Citado por
Citado por
Año
Gramática galega
R Álvarez, HM Romero, XLR Fernández
Galaxia, 1986
287*1986
Política y lengua en Galicia: la ʹnormalizaciónʹ de la lengua gallega
XL Regueira
Política y lengua en Galicia: la normalización de la lengua gallega, 61-93, 2006
472006
Estándar oral e variación social da lingua galega
XLR Fernández
Cinguidos por unha arela común: homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero …, 1999
451999
Spirant approximants in Galician
E Martínez-Celdrán, XL Regueira
Journal of the international phonetic association, 51-68, 2008
352008
Modelos fonéticos e autenticidade lingüística
XL Regueira
Cadernos de lingua, 37-60, 1994
34*1994
Dicionario de pronuncia da lingua galega
XL Regueira
Real Academia Galega e Instituto da Lingua Galega, A Coruña, 2010
292010
Estándar oral
XL Regueira Fernandez
Consello da Cultura Galega, 2004
262004
Os sons da lingua
XL Regueira
Xerais, 1998
191998
A fala do Norte da Terra Cha: estudio descritivo
XL Regueira Fernández
Santiago de Compostela: USC. Tese de Doutoramento (microforma), 1989
19*1989
Autenticidade e calidade da lingua: purismo e planificación lingüística no galego actual
XL Regueira
Estudos de lingüística galega 4, 2012
182012
Cambios fonéticos e fonolóxicos no galego contemporáneo
XL Regueira
Estudos de lingüística galega 1, 2009
182009
Vocais finais en galego e en portugués: un estudio acústico
XL Regueira
Actas do VII Congreso Internacional de Estudos Galegos, 859-876, 2007
182007
Galician
XL Regueira
Journal of the International Phonetic Association 26 (2), 119-122, 1996
181996
Guía bibliográfica de lingüística galega
XLR Fernández
181996
Nacionalismo y libertad lingüística: Galicia Bilingüe y la ofensiva contra la normalización de la lengua gallega
XL Regueira
Le discours sur les “langues d’Espagne”/El discurso sobre las “lenguas …, 2009
14*2009
A sílaba en galego: lingua, estándar e ideoloxía
XL Regueira
na, 2002
142002
Elementos para a definición dun modelo fonético estándar da lingua galega
XL Regueira Fernández
Oxford Centre for Galician Studies, 1997
141997
El paisaje lingüístico en Galicia
XL Regueira, ML Docampo, M Wellings
Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana, 39-62, 2013
112013
CORILGA: a Galician Multilevel Annotated Speech Corpus for Linguistic Analysis.
C García-Mateo, AC López, XL Regueira, EF Rei, M Martinez, R Seara, ...
LREC, 2653-2657, 2014
102014
Nasalización en gallego y en portugués
XL Regueira
Estudios de fonética experimental, 71-110, 2010
102010
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20