Robert Faracik
Robert Faracik
Dirección de correo verificada de up.krakow.pl
Título
Citado por
Citado por
Año
Turystyka w strefie podmiejskiej Krakowa
R Faracik
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006
522006
Turystyka w Karpatach Polskich w świetle współczesnych kierunków rozwoju
R Faracik, W Kurek, M Mika, R Pawlusiński
W: B. Domański, W. Kurek (red.), Gospodarka i przestrzeń. Kraków: Instytut …, 2009
152009
Rodzaje i formy turystyki
R Faracik, W Kurek, M Mika, E Pitrus, D Ptaszycka-Jackowska
W: W. Kurek (red.), Turystyka, 196-290, 2008
142008
Plan rozwoju i zarządzania turystyką w regionie Babiej Góry
R Pawlusiński, M Mika, R Faracik
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2008
112008
Ecological conflicts in Poland
W Kurek, R Faracik, M Mika
GeoJournal 55 (2-4), 507-516, 2001
112001
National culture as a driver of pro-environmental attitudes and behavioural intentions in tourism
V Filimonau, J Matute, M Mika, R Faracik
Journal of Sustainable Tourism 26 (10), 1804-1825, 2018
102018
" Stare" i" nowe" wartości w turystyce miejskiej: zarys problematyki
R Faracik, W Kurek, M Mika, R Pawlusiński
Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu …, 2015
102015
Turystyka w strefie podmiejskiej Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego,[in:] M
R Faracik
Przestrzeń turystyczna–czynniki, różnorodność, zmiany, Wydział Geografii i …, 2011
102011
Międzynarodowy ruch turystyczny. W: W. Kurek (red.)
M Mika, R Faracik
Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007
102007
Samorządy lokalne a rozwój turystyki w gminach strefy podmiejskiej Krakowa
R Faracik
Prace geograficzne 117, 29-41, 2007
102007
Second homes as a factor of the transformation of rural areas in the Polish Carpathians
M MiKa, R Faracik
Folia Geographica 47, 2008
92008
Lecznictwo uzdrowiskowe a turystyka
D Ptaszycka-Jackowska
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999
81999
Międzynarodowy ruch turystyczny
M Mika, R Faracik
W: W. Kurek (red.). Turystyka, Warszawa: PWN, 66-120, 2008
72008
Główne regiony turystyczne świata,[w:] W
R Faracik
Kurek (red.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 87-121, 2008
62008
Potrzeby i motywacje turystyczne
R Faracik
Turystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
52008
Zabytki archeologiczne jako obiekty zainteresowania turystycznego na przykĹ ‚adzie Krakowa i okolic
R Faracik
na, 2000
52000
The determinants of more responsible restaurant food choice in Poland
V Filimonau, J Matute, M Durydiwka, R Faracik, M Mika, A Zajadacz
Journal of Sustainable Tourism 26 (8), 1398-1416, 2018
42018
The transformation of tourism model in the Polish Carpathians-reporting on the last 20 years of experiences.
R Faracik, M Kubal, W Kurek, R Pawlusiński
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki …, 2014
42014
Turystyka w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym,[in:] M
R Faracik
Kraków jako ośrodek turystyczny, Instytut Geografii i Gospodarki …, 2011
42011
The state of research on tourism and recreation in suburban zones of major Polish cities
R Faracik
na, 2003
42003
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20