Dr. Ali SEVİLMİŞ
Title
Cited by
Cited by
Year
The relationship of atmosphere, satisfaction, and loyalty: Sample of a fitness center
M Oztas, A Sevilmis, EF Sirin
Turkish Journal of Sport and Exercise 18 (2), 103-112, 2016
102016
Hizmet odaklı spor işletmelerinde dış müşteri memnuniyetini etkileyen faktörlerin belirlenmesi
A Sevilmiş
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015
62015
Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinde akademik başarı: Üniversite yaşam kalitesi, akademik güdülenme ve akademik özyeterliğin rolü
A SEVİLMİŞ, EF ŞİRİN
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 14 (1), 31-44, 2016
5*2016
Sporda İnovasyon: Bir Derleme Çalışması
G TOSUN-TUNÇ, A SEVİLMİŞ
Türk Spor Bilimleri Dergisi 2 (1), 39-46, 2019
32019
Comparison of Country-Based High And Low Market Valued Transfer Networks
N GürsakaL, A Sevilmiş, A Aksan, FM Yılmaz
Journal of Current Researches on Social Sciences 10 (2), 417-430, 2020
22020
Türkiye’de Profesyonel Futbolda Transferlerin Görünümü
A Sevilmiş, S Devecioğlu
22020
Fitness Merkezleri Standart ve Kalite Belgelendirme Sürecinde Almanya Modeli ve Türkiye'de Uyarlanabilirlik Çalışması
A Sevilmiş, EF Şirin
akademisyen yayınevi 1, 293, 2019
22019
Maraton Branşında Ayakkabı Seçimi ve Özellikleri
A SEVİLMİŞ, A ERDOĞAN, A ARI, R TOPUZ, EF ŞİRİN
12017
Spor ve Fitness İşletmelerinde Hizmet Kalitesi Modelleri ve Bu çerçevede Kullanılan Ölçekler
A Sevilmiş
Spor Bilimlerinde Yeni Arayışlar ve Çalışmalar 1, 1-19, 2021
2021
Destination Marketing of Antalya City Port for Sports Organizations and Its Effect on Perceived Organizational
A SEVİLMİŞ, EF ŞİRİN
Pamukkale Journal of Sport Sciences 12 (1), 14-28, 2021
2021
Exploring the Relationship Using Mosston and Ashworths Teaching Styles of Physical Education Teachers in Turkey
A Sevilmis, Ö Yıldız
AESS 5 (1), 2021
2021
An Approach for Being Able to Use the Options of Calculating Inter-coder Reliability Manually and Through Software in Qualitative Research of Education and Training in Sports
A Sevilmiş, Ö Yıldız
IJPE 17 (2), 393-402, 2021
2021
Sporcuların Ahlaki Karar Alma Tutumlarının Sportmenlik Yönelim Boyutları Açısından İncelenmesi
A Sevilmiş, EF Şirin, U Ocak
Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 23 (1), 1-13, 2021
2021
CLASSIFICATION OF CORRUPTION IN SPORTS
A Sevilmiş
Theory and Research in Sport Sciences 1, 1-18, 2020
2020
Examining Transfer Directions in 2019-2020 Season in Turkey by Means of Social Network Analysis
A Sevilmiş
Turk J Sport Exe 22 (3), 395-401, 2020
2020
Antrenör Pedagojik Yeterlik Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması ve Genç Sporcuların Algılarına Göre Antrenörlerin Pedagojik Yeterliklerinin İncelenmesi
EF ŞİRİN, A SEVİLMİŞ
Spor Bilimleri Dergisi 31 (3), 106-120, 2020
2020
Almanya'da fitness merkezleri için oluşturulan standartların (DIN-33961) Türkiye için uygulanabilirliğinin incelenmesi ve DIN normlarında fitness merkezi kalite ölçeğinin …
S Ali
Sağlık bilimleri Enstitüsü, 2019
2019
SPOR TOTO SÜPER LİGİ TURGAY ŞEREN SEZONUNDA PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULU KARARLARININ İÇERİK ANALİZİ
EF ŞİRİN, A SEVİLMİŞ
Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 10 (3), 325-334, 2019
2019
Analysis of official internet sites of sport clubs in terms of social media and marketing communication: a study on turkish and german sport clubs
EF ŞİRİN, A SEVİLMİŞ
Turk J Sport Exe 21 (1), 1-11, 2019
2019
Content Analysis of the Theses Done on Service Quality in Sports (2005-2017)
A SEVİLMİŞ, A ERDOĞAN, EF ŞİRİN
The Journal of Eurasia Sport Sciences and Medicine 1 (1), 31-45, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20