Janusz Tuchowski
Título
Citado por
Citado por
Año
OBCAS-An Ontology-Based Cluster Analysis System
J Tuchowski, K Wójcik, P Lula, G Paliwoda-Pękosz
EuroSymposium on Systems Analysis and Design, 106-112, 2011
112011
Wykorzystanie metody opartej na wzorcach w automatycznej analizie opinii konsumenckich
K Wójcik, J Tuchowski
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 314-324, 2015
82015
Feature based sentiment analysis
K Wojcik, J Tuchowski
3rd International Scientific Conference on Contemporary Issues in Economics …, 2014
62014
Ontology based approach to sentiment analysis
K Wójcik, J Tuchowski
June-2014, 2014
62014
ANALIZA WYDŹWIĘKU POLSKOJĘZYCZNYCH OPINII KONSUMENCKICH UKIERUNKOWANYCH NA CECHY PRODUKTU.
P Lula, K Wójcik, J Tuchowski
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2016
32016
Similarity between compound objects and its application in recruitment process
P Lula, J Tuchowski, K Wójcik
Wirtschaftsinformatik, 1367-1383, 2014
3*2014
Ontology-Based Measurement of Study Program Innovativeness in the Area of Economics and Management
AS Kovaleva, P Lula, J Tuchowski
Handbook of Research on Enhancing Innovation in Higher Education …, 2020
22020
Sentiment analysis of opinions about hotels extracted from the Internet
K Wójcik, J Tuchowski
Knowledge – Economy – Society. Global and Regional Challenges of the 21st …, 2013
22013
Comparison analysis of chosen approaches to sentiment analysis
K Wójcik, J Tuchowski
IT for Practice 2012, 187-192, 2012
22012
I. WSTĘP
E Wójcik
Z. Nałkowska, Granica, Wrocław, 1971
21971
Dobór optymalnego zestawu słów istotnych w opiniach konsumentów na potrzeby ich automatycznej analizy
K Wójcik, J Tuchowski
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 106-115, 2014
12014
Wpływ automatycznego tłumaczenia na wyniki automatycznej identyfikacji charakteru opinii konsumenckich
K Wójcik, J Tuchowski
XXI Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, 2012
12012
Proces zarządzania bezpieczeństwem systemu informatycznego w przedsiębiorstwie
J Madej, J Tuchowski
Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 798, 245-266, 2009
12009
Próba oceny systemów zarządzania nauczaniem rozprowadzanych na zasadach open source
J Tuchowski
Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 770, 191-201, 2009
12009
Klasyfikacja obiektów w systemie Krajowych Ram Kwalifikacji opisanych za pomocą ontologii
J Tuchowski, K Wójcik, KS Obliczeniowych
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia 23 (328 …, 2014
2014
Programming Methods and Tools
P Lula, J Madej, J Stal, R Tadeusiewicz, J Tuchowski
Cracow University of Economics, Krakow, 2014
2014
ONTOLOGY-BASED EXPLORATORY ANALYSIS OF SCIENTIFIC PAPERS
P Lula, J Tuchowski, K Wójcik
Научные труды Вольного экономического общества России 186, 337-344, 2014
2014
Using Tag Clouds to Visualize Temporal Aspect of Data
J Tuchowski, K Wójcik
IT for Practice 2013 16th International Conference on Information Technology …, 2013
2013
Analiza porównawcza miar podobieństwa tekstów opartych na wiedzy dziedzinowej z tymi opartymi na macierzy częstości
K Wójcik, J Tuchowski
Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania 19, 396-405, 2012
2012
Co-Shared Ontology as a Core of Information Resources Integrating Systems
D Put, J Tuchowski
Information Systems and Management. Ontologies and Database Technologies, 78-88, 2010
2010
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20