Manuel Pérez Saldanya
Manuel Pérez Saldanya
Catedràtic d'Universitat, Universitat de València
Correu electrònic verificat a uv.es
Títol
Citada per
Citada per
Any
Del llatí al català (2a Edició): Morfosintaxi verbal històrica
M Pérez Saldanya
Universitat de València, 2014
173*2014
Del llatí al català: Morfosintaxi verbal històrica
M Pérez Saldanya
Universitat de València, 1998
1731998
El modo en las subordinadas relativas y adverbiales. Ignacio Bosque y Violeta Demonte (dirs.). Gramática Descriptiva de la Lengua Española. Vol. 2. Real Academia Española …
M Pérez Saldanya
Madrid: Espasa Calpe, 1999
148*1999
Les relacions temporals i aspectuals
M Pérez Saldanya
Gramàtica del català contemporani 3, 2567-2662, 2002
1002002
Diccionari de lingüística
MP Saldanya, R Mestre, O Sanmartín, B Lapinette, SA Schewenter, ...
Colomar, 1998
411998
Els sistemes modals d'indicatiu i de subjuntiu
M Pérez Saldanya
Abadia de Montserrat, 1988
33*1988
Grammaticalization and language acquisition: Interaction of lexical aspect and discourse
L Comajoan, M Pérez Saldanya
Selected Proceedings of the 6th Conference on the Acquisition of Spanish and …, 2005
282005
On the origin and evolution of the Catalan periphrastic preterit
M Pérez Saldanya, JI Hualde
Verbalperiphrasen in den (ibero-) romanischen Sprachen, 47-60, 2003
272003
Los tiempos verbales:: dificultades teóricas y terminológicas.
MP Saldanya
El pretérito imperfecto, 194-227, 2004
262004
La negació i la concordança negativa en català antic
MP Saldanya
Estudis romànics, 65-83, 2004
252004
Morfologia catalana
J Todolí Cervera, M Pérez Saldanya, M Sifre Gómez
Universitat Oberta de Catalunya, 2001
25*2001
Fraseologia de l'«encara» i processos de gramaticalització
MP Saldanya, V Salvador
Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 85-108, 1995
211995
Gramaticalització i reanàlisi: el cas del perfet perifràstic català
M Pérez Saldanya
Actes del Desè Col. loqui International de Llengua i Literatura Catalanes …, 1996
191996
Gramàtica del Català Contemporari (3 vols.) Barcelona: Empúries
J Solà, MR Lloret, J Mascaró, M Pérez Saldanya
18*2002
La gramaticalización del verbo ir en construcciones narrativas del español
M Pérez Saldanya
Medievalia, 62-89, 2003
14*2003
Oraciones concesivas
M Pérez Saldanya, V Salvador Liern
Sintaxis histórica de la lengua española. Tercera parte: Preposiciones …, 2014
132014
Analogia i canvi morfològic: a propòsit de les formes verbals velaritzades
MP Saldanya
Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 279-305, 1995
131995
Oraciones causales
M Pérez Saldanya
Sintaxis histórica de la lengua española. Tercera parte: Preposiciones …, 2014
122014
Del “perfet” a l’” indefinit”(i viceversa). El nom dels temps verbals i altres problemes terminològics relacionats amb les categories gramaticals del verb
M Pérez Saldanya
La terminología lingüística en l’ensenyament secundari. Propostes pràctiques …, 2000
122000
Sobre la negació en català
R Morant Marco, M Pérez Saldanya
Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 65-87, 1987
12*1987
En aquests moments el sistema no pot dur a terme l'operació. Torneu-ho a provar més tard.
Articles 1–20