Seguir
Manuel Pérez Saldanya
Manuel Pérez Saldanya
Catedràtic d'Universitat, Universitat de València
Dirección de correo verificada de uv.es
Título
Citado por
Citado por
Año
Gramàtica del català contemporani
J Solà, J Mascaró, M Pérez-Saldanya
2772002
Del llatí al català (2a Edició): Morfosintaxi verbal històrica
M Pérez Saldanya
Universitat de València, 2014
209*2014
Del llatí al català: Morfosintaxi verbal històrica
M Pérez Saldanya
Universitat de València, 1998
2091998
El modo en las subordinadas relativas y adverbiales. Ignacio Bosque y Violeta Demonte (dirs.). Gramática Descriptiva de la Lengua Española. Vol. 2. Real Academia Española …
M Pérez Saldanya
Madrid: Espasa Calpe, 1999
191*1999
Les relacions temporals i aspectuals
MP Saldanya
Gramàtica del català contemporani, 2567-2662, 2006
1272006
Diccionari de lingüística
MP Saldanya, R Mestre, O Sanmartín, B Lapinette, SA Schewenter, ...
Colomar, 1998
441998
Els sistemes modals d'indicatiu i de subjuntiu
M Pérez Saldanya
Abadia de Montserrat, 1988
42*1988
On the origin and evolution of the Catalan periphrastic preterit
MP Saldanya, JI Hualde
na, 2003
372003
Grammaticalization and language acquisition: Interaction of lexical aspect and discourse
L Comajoan, M Pérez Saldanya
Selected Proceedings of the 6th Conference on the Acquisition of Spanish and …, 2005
342005
Oraciones concesivas
M Pérez Saldanya, V Salvador Liern
Sintaxis histórica de la lengua española. Tercera parte: Preposiciones …, 2014
322014
Los tiempos verbales:: dificultades teóricas y terminológicas.
MP Saldanya
El pretérito imperfecto, 194-227, 2004
322004
Morfologia catalana
J Todolí Cervera, M Pérez Saldanya, M Sifre Gómez
Universitat Oberta de Catalunya, 2001
32*2001
La negació i la concordança negativa en català antic
MP Saldanya
Estudis romànics 26, 65-83, 2004
312004
Oraciones causales
M Pérez Saldanya
Sintaxis histórica de la lengua española. Tercera parte: Preposiciones …, 2014
26*2014
Morfologia: aspectes generals
J Mascaró, J Solà, MR Lloret, J Mascaró, MP Saldanya
Gramàtica del català contemporani, 465-482, 2002
252002
Analogia i canvi morfològic: a propòsit de les formes verbals velaritzades
MP Saldanya
Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 279-305, 1995
25*1995
Gramaticalització i reanàlisi: el cas del perfet perifràstic català
M Pérez Saldanya
Actes del Desè Col. loqui International de Llengua i Literatura Catalanes …, 1996
211996
Fraseologia de l'«encara» i processos de gramaticalització
MP Saldanya, V Salvador
Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 85-108, 1995
191995
Entre ir y venir, del léxico a la gramática
M Pérez Saldanya
Actas del VII Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española …, 2008
162008
Gramàtica del Català Contemporari (3 vols.) Barcelona: Empúries
J Solà, MR Lloret, J Mascaró, M Pérez Saldanya
16*2002
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20