F. Xavier Vila
TítolCitada perAny
Sociolingüística de la llengua catalana
E Boix i Fuster, FX Vila i Moreno
Ed. Ariel, 1998
168*1998
Estadística sobre els usos lingüístics a Catalunya 2003
J Torres, FX Vila, A Fabà, V Bretxa, MÀ Pradilla
Llengua i Societat a Catalunya en els Inicis del Segle XXI. Barcelona …, 2005
44*2005
Language-in-education policies in the Catalan language area
FX Vila i Moreno
AILA Review 21 (1), 31-48, 2008
432008
Language-In-Education Policies in the Catalan Language Area.
J Arnau, FX Vila
Arnau, J. (ed.) Reviving Catalan at School: Challenges and Instructional …, 2013
322013
When classes are over. Language choice and language contact in bilingual education in Catalonia
FX Vila
Brussel: Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte, 1996
291996
Language policy in higher education: The case of medium-sized languages
FX Vila, V Bretxa
Multilingual Matters, 2014
272014
Informe sobre la situació de la llengua catalana, 2003-2004/cEva Pons Parera, F. Xavier Vila i Moreno
EP Parera
Observatori de la llengua catalana, 2005
262005
Hem guanyat l'escola, però hem perdut el pati
X Vila Moreno
Llengua, Societat i Comunicació 1, 8-15, 2004
24*2004
Catalan in Spain
FX Vila-i-Moreno
Multilingual Europe: Facts and policies, 157-183, 2008
22*2008
Els canvis sociolingüístics en el pas de primària a secundària: el projecte RESOL a la ciutat de Mataró
V Bretxa, FX Vila
Treballs de Sociolingüística Catalana 22, 2013
202013
El coneixement del català 1996: mapa sociolingüístic de Catalunya: anàlisi sociolingüística de l'enquesta oficial de població de 1996
JF i Farràs, JT i Pla, FXV i Moreno
Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 2000
20*2000
Survival and development of language communities: Prospects and challenges
FX Vila
Multilingual Matters, 2012
182012
Transmissió dels idiomes en les parelles lingüísticament mixtes
FXV i Moreno
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 1993
181993
Els factors explicatius dels usos lingüístics informals entre l’alumnat català: llengua inicial, xarxes socials, competència i llengua vehicular d’ensenyament
M Galindo, FX Vila
Noves SL, 2009
17*2009
Models lingüístics escolars i usos entre iguals: alguns resultats des de Catalunya
FX Vila, S VIAL
Plurilingüisme i educació: els reptes del segle XXI: Ensenyar llengües en la …, 2003
162003
Hora de fer balanc? Elements per valorar les politiques lingüístiques a Catalunya en el periode constitucional [Time to make balance? Elements for evaluating the language …
V i Moreno, F Xavier
Revista de Llengua i Dret, 243-286, 2004
15*2004
Les polítiques lingüístiques als sistemes educatius dels territoris de llengua catalana
FXV i Moreno
Revista de llengua i dret, 169-208, 2000
142000
Language policy, management and planning
FX Vila
Manual of language acquisition, 50-68, 2014
122014
The analysis of medium-sized language communities
FX Vila, V Bretxa
Survival and development of language communities: Prospects and challenges …, 2012
122012
Els usos lingüístics interpersonals no familiars a Catalunya. Estat de la qüestió a començament del segle xxi
FXV i Moreno, NS Vidal
Treballs de sociolingüística catalana, 77-158, 2003
122003
En aquests moments el sistema no pot dur a terme l'operació. Torneu-ho a provar més tard.
Articles 1–20