F. Xavier Vila
Títol
Citada per
Citada per
Any
Sociolingüística de la llengua catalana
E Boix i Fuster, FX Vila i Moreno
Ed. Ariel, 1998
186*1998
Multilingual Europe: facts and policies
G Extra, D Gorter
Walter de Gruyter, 2008
1182008
Language-in-education policies in the Catalan language area
FX Vila i Moreno
AILA Review 21 (1), 31-48, 2008
452008
Estadística sobre els usos lingüístics a Catalunya 2003
J Torres, FX Vila, A Fabà, V Bretxa, MÀ Pradilla
Llengua i societat a Catalunya en els inicis del segle XXI.(Statistics on …, 2005
44*2005
Language-In-Education Policies in the Catalan Language Area.
J Arnau, FX Vila
Arnau, J. (ed.) Reviving Catalan at School: Challenges and Instructional …, 2013
392013
Language policy in higher education: The case of medium-sized languages
FX Vila, V Bretxa
Multilingual Matters, 2014
342014
When classes are over: Language choice and language contact in bilingual education in Catalonia
FX Vila
Brussel: Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte, 1996
331996
Els canvis sociolingüístics en el pas de primària a secundària: el projecte RESOL a la ciutat de Mataró
V Bretxa, FX Vila
Treballs de Sociolingüística Catalana 22, 2013
282013
" Hem guanyat l'escola però hem perdut el pati?". Els usos lingüístics a les escoles catalanes
FXV i Moreno
Llengua, societat i comunicació, 8-15, 2004
28*2004
Informe sobre la situació de la llengua catalana (2003-2004)
EP Parera, FXV i Moreno
Observatori de la llengua catalana, 2005
272005
Catalan in Spain
FX Vila-i-Moreno
Multilingual Europe: Facts and policies, 157-183, 2008
23*2008
Survival and development of language communities: Prospects and challenges
FX Vila
Multilingual Matters, 2012
202012
El coneixement del català 1996: mapa sociolingüístic de Catalunya: anàlisi sociolingüística de l'enquesta oficial de població de 1996
JF i Farràs, JT i Pla, FXV i Moreno
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 2000
20*2000
When classes are over. Language choice and language contact in bilingual education in Catalonia
FX Vila Moreno
191996
Els factors explicatius dels usos lingüístics informals entre l’alumnat català: llengua inicial, xarxes socials, competència i llengua vehicular d’ensenyament
M Galindo, FX Vila
Noves SL, 2009
18*2009
Models lingüístics escolars i usos entre iguals: alguns resultats des de Catalunya
FX Vila, S VIAL
Plurilingüisme i educació: els reptes del segle XXI: Ensenyar llengües en la …, 2003
182003
Transmissió dels idiomes en les parelles lingüísticament mixtes
FXV i Moreno
Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1993
181993
Transmissió dels idiomes en les parelles lingüísticament mixtes
FXV i Moreno
Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1993
181993
Les polítiques lingüístiques als sistemes educatius dels territoris de llengua catalana
FXV i Moreno
Revista de llengua i dret, 169-208, 2000
162000
Hora de fer balanc? Elements per valorar les politiques lingüístiques a Catalunya en el periode constitucional [Time to make balance? Elements for evaluating the language …
V i Moreno, F Xavier
Revista de Llengua i Dret, 243-286, 2004
152004
En aquests moments el sistema no pot dur a terme l'operació. Torneu-ho a provar més tard.
Articles 1–20