Marta Gancarczyk
Title
Cited by
Cited by
Year
Wsparcie publiczne dla MSP. Podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza
M Gancarczyk
Wydawnictwo CH Beck, Warszawa, 2010
75*2010
Konkurencyjność skupisk przemysłu (clusters)-od korzyści zewnętrznych do korzyści sieci
J Gancarczyk, M Gancarczyk
Studia Regionalne i Lokalne, 75-89, 2002
442002
Enterprise-and industry-level drivers of cluster evolution and their outcomes for clusters from developed and less-developed countries
M Gancarczyk
European Planning Studies 23 (10), 1932-1952, 2015
362015
Instytucja a organizacja w nowej ekonomii instytucjonalnej
M Gancarczyk
Gospodarka Narodowa, 78-94, 2002
282002
Proactive international strategies of cluster SMEs
M Gancarczyk, J Gancarczyk
European Management Journal 36 (1), 59-70, 2018
272018
Model schyłku i odrodzenia klastrów
M Gancarczyk
Gospodarka Narodowa, 1-21, 2010
242010
The importance of locally embedded personal relationships for SME internationalisation processes–from opportunity recognition to company growth
M Ratajczak-Mrozek
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation 10 (3), 89-108, 2014
232014
SME Supplier Upgrading during the Cooperation Life Cycle–Evidence from Central and Eastern Europe
M Gancarczyk, J Gancarczyk
Journal for East European Management Studies 21 (3), 318-351, 2016
212016
Wzrost i internacjonalizacja przedsiębiorstw w klastrach
M Gancarczyk, J Gancarczyk
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management, 59-75, 2011
202011
External determinants of the development of small and medium-sized enterprises–empirical analysis
R Lisowska
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation 11 (4), 115-138, 2015
192015
Efekty sieci a zarządzanie innowacjami w klastrach
M Gancarczyk
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management, 77-92, 2005
192005
Koszty transakcyjne: teoria i sposób pomiaru
M Gancarczyk
Ekonomika i Organizacja Przedsiebiorstwa, 20-28, 2006
172006
University-industry collaboration in the European regional context: The cases of Galicia and Apulia region
M Gonzįlez-López, I Dileo, F Losurdo
Available at SSRN 2578691, 2015
162015
Absorptive capacity and its role for the company growth and competitive advantage: The case of Frauenthal Automotive Toruń company
A Lis, A Sudolska
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation 11 (4), 63-91, 2015
162015
Interaction for innovation: Comparing Norwegian regions
M Solesvik, M Gulbrandsen
162014
Czynniki rozwoju przedsiębiorczości w województwie małopolskim
M Gancarczyk, J Gancarczyk
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2008
162008
Proces wzrostu przedsiębiorstwa w świetle podejścia zasobowego i teorii kosztów transakcyjnych
M Gancarczyk
Gospodarka Narodowa, 5-31, 2015
152015
The integrated resource-based and transaction cost approach to the growth process of firms
M Gancarczyk
Journal of Organizational Change Management 29 (7), 1189-1216, 2016
132016
Struktura zarządzania w ujęciu OE Williamsona jako przedmiot decyzji menedżerskich
M Gancarczyk
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management, 57-73, 2010
122010
Structural change in industrial clusters–scenarios and policy implications
M Gancarczyk, J Gancarczyk
Studia Regionalia, 2013
92013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20