Seguir
Beatriz Benitez-Juan
Beatriz Benitez-Juan
Dirección de correo verificada de upc.edu
Título
Citado por
Citado por
Año
The handheld library: developments at the Rector Gabriel Ferraté Library, UPC
BB Juan, JC Campos, MC Vila, AP Gálvez
Liber quarterly 21 (1), 23-47, 2011
102011
L’evolució de la biblioteca de la UOC. Perspectives de futur
F March, M Vállez, B Benítez, M Leg
Item: revista de biblioteconomia i documentació, 2010
12010
Implementación de una herramienta de metabúsqueda: MetaLib y SFX/Implementing a metasearch engine: MetaLib and SFX
M Vallez, B Benitez-Juan, M Leg
BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, 2009
12009
Biblioteca de llavors. La Biblioteca com a agent actiu en la difusió del coneixement integrant nous materials al seu fons documental.
B Benitez Juan, E Serveto Azorin
2018
New methodology in bibliometrics using Altmetrics
B Benitez Juan, C García Gómez
2016
The scholarly record and its impact
C Garcia Gomez, B Benítez Juan
2016
Challenges to adapt library services to Horizon 2020
B Benítez-Juan
2015
Adaptando Metalib al usuario: la experiencia de la UOC
B Benítez-Juan, M Leg Gil
E-LIS, 2010
2010
Formació interactiva en entorns virtuals: una experiència en screencasting
B Benitez-Juan, M Vallez
Col· legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, 2010
2010
The evolution of the UOC Library: Future prospects Resum
F March, M Vallez, B Benítez, M Leg
The Journal of Academic Librarianship 35 (1), 3-13, 2009
2009
Implementació d'una eina de metacerca: MetaLib i SFX
M Vállez, B Benítez-Juan, M Leg Gil
Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació, 2009
2009
Implementación de una herramienta de metabúsqueda: MetaLib y SFX
M Vállez, B Benítez-Juan, M Leg Gil
Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació, 2009
2009
Implementing a metasearch engine: MetaLib and SFX
M Vallez, B Benítez-Juan, M Leg Gil
Universitat Oberta de Catalunya, 2009
2009
Resum [Resumen]
M Vállez, B Benítez, M Leg
Resumen [Resum]
M Vállez, B Benítez, M Leg
Summary [Resum][Resumen]
M Vállez, B Benítez, M Leg
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–16