Levent DURDU
Levent DURDU
Assistant Professor at Computer Education and Instrucitonal Technologies, Kocaeli University
Verified email at kocaeli.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Eğitimde üretim tabanlı çalışmalar için nitel araştırma yöntemleri
MY Özden, L Durdu
Ankara: Anı Yayıncılık, 2016
352016
Evaluation of educational authoring tools for teachers stressing of perceived usability features
F Dağ, L Durdu, S Gerdan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 116, 888-901, 2014
342014
ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROJE TABANLI ÖĞRENME SÜRECİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
DAĞ Funda, L DURDU
Education Sciences 7 (1), 200-211, 2011
262011
Pre-Service Teachers’ TPACK Development and Conceptions through a TPACK-Based Course
L Durdu, F Dağ
Australian Journal of Teacher Education 42 (11), 150-171, 2017
162017
8. Sınıf doğal süreçler ünitesi için hazırlanan bdö yazılımı ve akademik başarıya etkisi
EB Kırıkkaya, F Dağ, L Durdu, S Gerdan
Elementary Education Online 15 (1), 2016
122016
Pre-Service Teachers’ Experiences and Views on Project-Based Learning Processes
F Dag, L Durdu
International Education Studies 10 (7), 18-39, 2017
102017
Web-base learning tool: design and development of an online basic english support material for young children at elememtary level
L Durdu
METU, 2003
72003
Çevrimiçi öğrenme ortamları
L Durdu, P Durdu
Öğretim Teknolojileri Temelleri: Teoriler, Araştırmalar, Eğilimler …, 2013
62013
Pre-service teachers’ perceptions and experiences: Courses based on the active learning model and environment
F Dag, E Şumuer, L Durdu
Journal of Learning Spaces 8 (2), 2019
42019
Veri toplama yöntemleri
L Durdu
Eğitimde üretim tabanlı çalışmalar için nitel araştırma yöntemleri, 93-123, 2016
42016
To-friend or not-to-friend with teachers on SNSs: University students' perspectives
Z Turan, L Durdu, Y Goktas
Comunicar 28 (63), 87-96, 2020
12020
Design, development and implementation of a web-based support material for English as second language
L Durdu, MY Özden, Ö Delialioğlu
Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Dergisi 1 (1), 2012
12012
UTILIZING AN ONLINE LEARNING ENVIRONMENT: MAIN STRATEGIES AND ENABLERS
L DURDU, MY ÖZDEN
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (3), 936-955, 0
1
Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile ilgili Tezlerin Sistematik Analizi
M Gezer, L Durdu
Başkent University Journal of Education 7 (2), 393-408, 2020
2020
Teacher views on programming teaching
F Dağ, L Durdu
Adıyaman Üniversitesi, 2020
2020
Ser o no ser amigos de los profesores en redes sociales: Las perspectivas de los estudiantes universitarios
Z Turan, L Durdu, Y Goktas
Comunicar: Revista Científica de Comunicación y Educación 28 (63), 87-96, 2020
2020
BİR ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMININ KULLANILMASI: BAŞLICA STRATEJİLER VE OLANAK SAĞLAYICILAR
L DURDU, MY ÖZDEN
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (3), 936-955, 2019
2019
ÖZET
ÖAPTÖ SÜRECĠNE, Y GÖRÜġLERĠ
e-Journal of New World Sciences Academy 7 (1), 1C0486, 2012
2012
How a computer education teacher utilizes an online learning environment
L Durdu
2010
Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumunun Sistematik Analizi: 2013-2018 Dönemi
L Durdu, DAĞ Funda
SDU International Journal of Educational Studies 7 (2), 188-211, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20