Christian Christrup Kjeldsen
Christian Christrup Kjeldsen
Dr. Phil, Associate Professor, Aarhus University, Head of Department for Educational Sociology
Dirección de correo verificada de edu.au.dk
Título
Citado por
Citado por
Año
Facing trajectories from school to work
HU Otto, R Atzmüller, T Berthet, L Bifulco, JM Bonvin, ...
Towards a capability-friendly youth policy in Europe. Cham: Springer, 2015
312015
When family becomes the job: Fostering practice in Denmark
CC Kjeldsen, MB Kjeldsen
Adoption & Fostering 34 (1), 52-64, 2010
182010
The capability approach, education and the labour market
CC Kjeldsen, JM Bonvin
Facing Trajectories from School to Work, 19-34, 2015
122015
Capabilities and Special Needs: An Educational Foundation
CC Kjeldsen
Verlag Dr. Kovač, 2014
102014
Towards a capabilities perspective on vulnerable young people in Europe: An introduction
H Ziegler, T Berthet, R Atzmüller, JM Bonvin, CC Kjeldsen
Facing Trajectories from School to Work, 3-17, 2015
92015
Pedagogy back on track; Enhancing capabilities for young people in education and work
NR Jensen, CC Kjeldsen
Social Work & Society 10 (1), 2012
72012
A comparative comment on the case studies
CC Kjeldsen, T Ley, NR Jensen, HU Otto
Social Work & Society 10 (1), 2012
62012
Capabilities for voice, work and education: Critical analysis of programmes for disadvantaged young people in Europe
L Bilfulco, V Egdell, R McQuaid, T Berthet, V Simon, R Monteleone, ...
Facing Trajectories from School to Work, 201-357, 2015
42015
The Schism Between Evidence-based Practice, Professional Ethics and Managerialism–Exemplified by Social Pedagogy1
NR Jensen, C Christrup
Evidence and Evidence-based Education in Denmark, 27, 2014
42014
didaKtisK aNalyse af Rudolf steiNeR sKoleRs læRiNgspRaKsis i 9. til 12. Klasse
NRN JeNseN, JR BodiNg, CRNCRR KJeldseN
Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, 2012
32012
Skolefaglige kort-og langtidseffekter af intensive læringsforløb: Egmontfondens signaturprojekt Lær for Livet
CC Kjeldsen, A Torre, S Langager
DPU, Aarhus Universitet, 2018
22018
Education for all? Providing capabilities for young people with special needs
CC Kjeldsen
Capability-Promoting Policies: Enhancing Individual and Social Development, 259, 2017
22017
Lokale partnerskaber for udsatte unge: på tværs af produktionsskole, virksomheder og civilsamfund
LL Mørck, C Johannsen, KB Kristensen, DR Andreasen, CC Kjeldsen
KULT-Konsortiet for forskning i Ungdomsliv, Læreprocesser og Transition …, 2015
22015
Social support networks, policies and strategies of local actors in a disadvantaged city area–the Danish case (WP4) www
NR Jensen, AK Frørup, CC Kjeldsen
EUProjectSocIEtY, 2014
22014
Danish report on the socio-economic political context (WP3) www
CC Kjeldsen, NR Jensen
EUProjectSocIEtY, 2014
22014
Betydning af individuelle faktorer for frafaldsrisiko-en analyse af spørgeskemaer og studieadministrative data
E Smith, D Reimer, CC Kjeldsen
Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift 16 (28), 164-181, 2020
12020
Standard setting in Denmark: Challenges through computer-based adaptive testing
P Allerup, CC Kjeldsen
Standard Setting in Education, 101-121, 2017
12017
18 Ulighed blandt substantielle friheder
CC Kjeldsen
Studier i pAedagogisk sociologi, 2016
12016
Capabilities for education, work and voice: a concluding remark
CC Kjeldsen, T Ley
Technical and Vocational Education and Training: Issues, Concerns and …, 2015
12015
Basale kapabiliteter ved bosteder for udviklingshæmmede–et livskvalitetsperspektiv
ACC Kjeldsen, NR Jensen
PerSPektiver På PædagogiSk fagLighed i botiLbud for vokSne med …, 2013
12013
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20