YUNUS EMRE KARAKAYA
YUNUS EMRE KARAKAYA
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Verified email at firat.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’de spor kulüplerinin şirketleşmeye yönelimlerinin değerlendirilmesi
S Devecioğlu, B Çoban, YE Karakaya, Ö Karataş
Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 10 (2), 35-42, 2012
362012
Türkiye’de spor eğitimi sektörünün görünümü
S DEVECİOĞLU, B Çoban, YE KARAKAYA
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 9 (3), 627-654, 2011
222011
Üniversiteli Sporcu Öğrencilerin Kariyer Değeri Algıları
YE Karakaya
Üniversiteli Sporcu Öğrencilerin Kariyer Değeri Algıları, Doğuş Üniversitesi …, 2013
202013
GELECEĞİ PLANLAMADA STRATEJİK YÖNETİM VE SWOT ANALİZİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIMLAR
B Çoban, YE KARAKAYA
Social Sciences 5 (4), 342-352, 2010
16*2010
Development of innovation strategies for sports education
S Devecioglu, H Sahan, M Tekin, M Yildiz
Procedia-Social and Behavioral Sciences 46, 445-449, 2012
152012
Spor kulüplerinin yönetim modellerinin değerlendirilmesi
S Devecioğlu, B Çoban, YE Karakaya
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011
152011
MALATYA'DA SPORUN YAYGINLAŞTIRILMASI AÇISINDAN SPOR TESİSLERİNİN YETERLİLİK DÜZEYİNİN İNCELENMESİ.
Ö KARATAŞ, AS YÜCEL, T KARADEMİR, YE KARAKAYA
Spor Bilimleri Dergisi 22 (4), 154-163, 2011
152011
The factors that influence the burn-out condition of city football referees
T Karademir
Journal of Physical Education and Sport Management 3 (2), 27-34, 2012
142012
Spor sektöründe e-ticaret
B Çoban, S Devecioğlu, YE Karakaya
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 8 (1), 1099-1120, 2011
142011
SPOR SPONSORLUĞUNDA SEKTÖREL YAKLAŞIMLAR
T KARADEMİR, S DEVECİOĞLU, B ÇOBAN, A Mahmut, ME KAFKAS
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 7 (4), 151-157, 2009
142009
FUTBOL YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONLARININ GÖRÜNÜMÜ
S DEVECİOĞLU, B Çoban, Y KARAKAYA
Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 5 (1), 35-48, 2014
132014
Fear of negative evaluation of deaf athletes
T Karademir
The Anthropologist 19 (2), 517-523, 2015
112015
Engellilerde egzersiz ve spor eğitimi bölümü öğrencilerinin engellilere yönelik tutumlarının incelenmesi
YE Karakaya, Ç Tan, M Açak, Z Coşkuner
92016
The relationship between student athletes’ behaviour in the classroom and teachers’ burnout level
YE Karakaya, TA Brusseau, T Karademir
Biomedical human kinetics 7 (1), 2015
82015
Views of the teachers and administrators of the high school of fine arts and sports on diversity management
T KARADEMİR, B Coban, S Devecioglu, YE Karakaya, AS Yücel
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 6 (1), 62-75, 2012
82012
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ.
YE KARAKAYA, T KARADEMİR
Spor Bilimleri Dergisi 24 (1), 37-44, 2013
72013
Öğretmen görüşlerine göre güzel sanatlar ve spor liselerinde görev yapan yöneticilerin problem çözme yeterlikleri
B ÇOBAN, T KARADEMİR, S DEVECİOĞLU, YE KARAKAYA
Kastamonu Eğitim Dergisi 19 (3), 871-886, 0
7
Ortaöğretim öğrencilerin rehberlik ve psikolojik danışma servislerine bakış açılarının incelenmesi
S Yalçın, M Yılmaz, Y Karakaya
International Journal of Eurasia Social Sciences 8 (26), 277-289, 2017
62017
İlköğretimde beden eğitimi dersinde kullanılan öğretmen kılavuz kitaplarının sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi, 9
B Çoban, YE Karakaya, Z Coşkuner
Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 20-22, 2010
62010
KÜRESELLEŞME ÇAĞI VE YÜKSEKÖĞRETİMDE SPOR BİLİMLERİ ÜZERİNE.
YE Karakaya, M TEL
Electronic Turkish Studies 9 (11), 2014
52014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20