Seguir
Coral Cuadrada
Coral Cuadrada
profesora de historia medieval (URV)
Dirección de correo verificada de urv.cat
Título
Citado por
Citado por
Año
El Maresme Medieval: les jurisdiccions baronals de Mataró i Sant Vicenç/Vilassar (hàbitat, economia i societat, segles X-XIV)
C Cuadrada
FUNDACIÓ ILURO, 1988
401988
La mediterrània, cruïlla de mercaders:(segles XIII-XV)
C Cuadrada
Dalmau, 2001
272001
El llibre de la pesta
C Cuadrada
Rafael Dalmau, 2012
202012
Política italiana de Alfonso V de Aragón (1420-1442).
CC i Majó
Acta historica et archaeologica mediaevalia, 269-309, 1986
161986
Sobre el mer i mixt imperi als senyorius feudals de la Catalunya Vella (segle XIV)
CC i Majó
Mayurqa, 199-212, 1989
121989
Cuidado, curación, salud: saberes de mujeres
C Cuadrada
História Questôes & Debates 60, 229-253, 2014
112014
Volèn instroyr e informar los mercaders, aquells qui d’aquest art de mercaderia volen usar
C Cuadrada
Revista d’història Medieval 5, 107-130, 1994
111994
Aportaciones a la visión de la pobreza en la Baja Edad Media
C Cuadrada Majó
Espacio, Tiempo y Forma. Serie III, Historia Medieval 28, 275-301, 2015
102015
Barcelona (ss. XIV-XV): migracions, demografía i economía
CC Majó
El món urbà a la Corona d'Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta: XVII …, 2003
102003
El paper de la llana menorquina segons la documentació datiniana: mecanismes i estratègies comercials
CC i Majó
Acta historica et archaeologica mediaevalia, 391-407, 1999
91999
A la Mediterrània medieval: les societats mercantils a la Corona d'Aragó (s. XIV)
C Cuadrada, MD López
Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia, 67-92, 1992
91992
El greuges del Sagramental en les Corts catalanes (segles XIV-XV)
CC Majó
Les Corts a Catalunya: Actes del Congrés d'Historia Institucional, 28, 29 i …, 1991
91991
Sobre les relacions camp-ciutat a la Baixa Edat Mitjana: Barcelona i les comarques de l'entorn.
CC i Majó
Acta historica et archaeologica mediaevalia, 161-185, 1991
91991
Les dones als orígens de Torreforta
CC Majó, EG Escoda
Publicacions Universitat Rovira i Virgili, 2016
82016
Marginalidad y otredad en Cataluña (siglos XIV-XVI)
C Cuadrada
En la España medieval 38, 57-97, 2015
82015
Les dones en el treball urbà (segles XIV-XV)
C Cuadrada
Anuario de estudios medievales 29, 219-234, 1999
81999
Historias de silencios: las palabras de las putas (siglos XV-XVI)
C Cuadrada
Clio & Crimen, 323-364, 2015
72015
Pobresa, marginació i sexe a l’edat mitjana
C Cuadrada
La història dels altres: exclusió social i marginació a les comarques …, 2003
62003
Senyors i ciutadans: les senyories catalanes a la Baixa Edat Mitjana
C Cuadrada Majó
61997
La Pagesia medieval, una classe homogènia?(anàlisi de la condició social dels camperols del Maresme, segles XIII-XIV)
CC i Majó
Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, 67-80, 1994
61994
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20