Joan Costa-Carreras
Títol
Citada per
Citada per
Any
Traducció i dinàmica sociolingüística
OD Fouces, MG González, JC Carreras
Llibres de l'Índex, 2002
122002
The Architect of Modern Catalan: Selected Writings
P Fabra
John Benjamins Publishing, 2009
11*2009
The architect of modern Catalan: Pompeu Fabra (1868-1948)
J Costa Carreras
Amsterdam: John Benjamins, 2009
92009
La recerca sobre normativa: proposta general
J Costa Carreras
Treballs de sociolingüística catalana. 2013;(23): 269-286, 2013
72013
La norma sintàctica del català segons Pompeu Fabra
J Costa Carreras
Peniope, 2009
72009
Deladi: un análisis estilístico de los relativos en catalán
JC Carreras
Applied Linguistics Now [Recurso electrónico]: Understanding Language and …, 2009
52009
The relationship between use and perception: the case of Catalan variants of a subject coreferential with an antecedent
J Costa Carreras
Journal of Multilingual and Multicultural Development 37 (3), 286-296, 2016
32016
Norma i variació sintàctiques: la concepció de Pompeu Fabra (1891-1948)
J Costa Carreras
Universitat de Girona, 2005
32005
El concepte de norma en lingüística, sociolingüística i planificació lingüística
J Costa Carreras
Els Marges. 2000;(68): 89-105, 2000
32000
Conceptes labonians pertinents per a la planificació lingüística del català
J Costa Carreras
Llengua & literatura. 2010; 21: 249-68. DOI: 10.2436/20.2502. 01.51., 2010
22010
La planificació de corpus sobre el català: bibliografia classificada i comentada
JC i Carreras
Treballs de sociolingüística catalana, 123-137, 2016
12016
La implantació de la normativa dels relatius: els resultats en dos exercicis gramaticals
J Costa Carreras, A Labèrnia
Caplletra. 2014;(56): 99-129, 2014
12014
Sobre el discurs normatiu de l'Institut d'estudis catalans
J Costa Carreras
12008
Assessorament i serveis lingüístics, setembre 2012
MG Balada Serramià, JM Carbó Marcet, J Costa Carreras, ...
Universitat Oberta de Catalunya (UOC), 2020
2020
La gestión de la variación lingüística en vasco y en A Fala del Valle de Jálama:¿" policéntrica" o" composicional"?
J Costa-Carreras
2020
Are terminology planning evaluation and language policy and planning evaluation applicable to the evaluation of standardisation?
J Costa-Carreras
Current Issues in Language Planning 21 (1), 1-21, 2020
2020
Nogué Serrano, Neus. La nova normativa a la butxaca. L'Ortografia catalana i la Gramàtica de la llengua catalana: principals novetats, Barcelona: Publicacions de …
JC i Carreras
Llengua i literatura, 199-202, 2019
2019
És la variació lingüística social una categoria operativa per a la planificació lingüística de corpus?
J Costa Carreras
Caplletra. Revista Internacional de Filologia. 2019; 67 (Tardor): 93-113 …, 2019
2019
L’avaluació de la reestandardització del català: la definició del problema
J Costa Carreras
Treballs de Sociolingüística Catalana. 2019;(29): 155-69. DOI: 10.2436/20 …, 2019
2019
11 Variation and prescriptivism
J Costa-Carreras
Manual of Romance Sociolinguistics 18, 307, 2018
2018
En aquests moments el sistema no pot dur a terme l'operació. Torneu-ho a provar més tard.
Articles 1–20