Anna Orczewska
Anna Orczewska
Associate professor in Biology, University of Silesia
Dirección de correo verificada de us.edu.pl
TítuloCitado porAño
Interregional variation in the floristic recovery of post‐agricultural forests
P De Frenne, L Baeten, BJ Graae, J Brunet, M Wulf, A Orczewska, A Kolb, ...
Journal of Ecology 99 (2), 600-609, 2011
942011
The impact of former agriculture on habitat conditions and distribution patterns of ancient woodland plant species in recent black alder (Alnus glutinosa (L.) Gaertn …
A Orczewska
Forest ecology and management 258 (5), 794-803, 2009
372009
Migration of herbaceous woodland flora into post-agricultural black alder woods planted on wet and fertile habitats in south western Poland
A Orczewska
Plant Ecology 204 (1), 83-96, 2009
322009
Migration of herb layer species into the poorest post-agricultural pine woods adjacent to ancient pine forests
A Orczewska, M Fernes
Polish Journal of Ecology 59 (1), 75-85, 2011
282011
Age and origin of forests in south-western Poland and their importance for ecological studies in man-dominated landscapes
A Orczewska
Landscape Research 34 (5), 599-617, 2009
252009
Plant movements and climate warming: intraspecific variation in growth responses to nonlocal soils
P De Frenne, DA Coomes, A De Schrijver, J Staelens, JM Alexander, ...
New Phytologist 202 (2), 431-441, 2014
212014
Plant movements and climate warming: intraspecific variation in growth responses to nonlocal soils
P De Frenne, DA Coomes, A De Schrijver, J Staelens, JM Alexander, ...
New Phytologist 202 (2), 431-441, 2014
212014
Soil acid phosphomonoesterase activity and phosphorus forms in ancient and post-agricultural black alder [Alnus glutinosa (L.) Gaertn.] woodlands
A Orczewska, A Piotrowska, J Lemanowicz
Acta Societatis Botanicorum Poloniae 81 (2), 2012
192012
Floristic analysis of the two woodland-meadow ecotones differing in orientation of the forest edge
A Orczewska, A Glista
Polish Journal of Ecology 53 (3), 365-382, 2005
192005
Colonization capacity of herb woodland species in fertile, recent alder woods adjacent to ancient forest sites
A Orczewska
Polish Journal of Ecology 58 (2), 297-310, 2010
182010
Chemical composition of the leaves of Reynoutria japonica Houtt. and soil features in polluted areas
O Rahmonov, A Czylok, A Orczewska, L Majgier, T Parusel
Open Life Sciences 9 (3), 320-330, 2014
132014
Plant species composition shifts in the Tatra Mts as a response to environmental change: a resurvey study after 90 years
P Czortek, J Kapfer, A Delimat, AE Eycott, JA Grytnes, A Orczewska, ...
Folia geobotanica 53 (3), 333-348, 2018
112018
Odtwarzanie się roślinności runa we wtórnych lasach olszowych powstałych na gruntach porolnych w południowo-zachodniej Polsce
A Orczewska
Acta Bot. Siles 5, 5-26, 2010
112010
Zroznicowanie runa w lasach sosnowych posadzonych na gruntach porolnych iw starych lasach sosnowych na siedlisku boru mieszanego swiezego
P Góras, A Orczewska
Przegląd Przyrodniczy 18 (1-2), 227-241, 2007
112007
Białowieża Forest: A new threat
M Żmihorski, P Chylarecki, A Orczewska, T Wesołowski
Science 361 (6399), 238-238, 2018
102018
The Białowieża forest–a UNESCO natural heritage site–protection priorities
A Kujawa, A Orczewska, M Falkowski, M Blicharska, A Bohdan, ...
Forest Research Papers 77 (4), 302-323, 2016
102016
Spór o przyszłość Puszczy Białowieskiej: mity i fakty. Głos w dyskusji
T Wesołowski, A Kujawa, A Bobiec, A Bohdan, L Buchholz, P Chylarecki, ...
The Conflict on the Future of Białowieża Forest: Myths and Facts, 1-12, 2016
102016
Autecology of Impatiens parviflora DC. in natural forest communities
D Chmura, E Sierka, A Orczewska
Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Botanika-Steciana 11, 2007
102007
Znaczenie starych lasow w procesie renaturalizacji runa lesnego w lasach wtornych pochodzenia porolnego
A Orczewska
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 9 (2-3 [16] cz. 2), 2007
102007
Do ants drive speciation in aphids? A possible case of ant-driven speciation in the aphid genus Stomaphis Walker (Aphidoidea, Lachninae)
Ł Depa, E Mróz, A Bugaj-Nawrocka, A Orczewska
Zoological Journal of the Linnean Society 179 (1), 41-61, 2017
92017
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20