Anna Orczewska
Anna Orczewska
Associate professor in Biology, University of Silesia
Dirección de correo verificada de us.edu.pl
Título
Citado por
Citado por
Año
Interregional variation in the floristic recovery of post‐agricultural forests
P De Frenne, L Baeten, BJ Graae, J Brunet, M Wulf, A Orczewska, A Kolb, ...
Journal of Ecology 99 (2), 600-609, 2011
1072011
The impact of former agriculture on habitat conditions and distribution patterns of ancient woodland plant species in recent black alder (Alnus glutinosa (L.) Gaertn …
A Orczewska
Forest ecology and management 258 (5), 794-803, 2009
422009
Migration of herbaceous woodland flora into post-agricultural black alder woods planted on wet and fertile habitats in south western Poland
A Orczewska
Plant Ecology 204 (1), 83-96, 2009
352009
Plant movements and climate warming: intraspecific variation in growth responses to nonlocal soils
P De Frenne, DA Coomes, A De Schrijver, J Staelens, JM Alexander, ...
New Phytologist 202 (2), 431-441, 2014
272014
Plant movements and climate warming: intraspecific variation in growth responses to nonlocal soils
P De Frenne, DA Coomes, A De Schrijver, J Staelens, JM Alexander, ...
New Phytologist 202 (2), 431-441, 2014
272014
Migration of herb layer species into the poorest post-agricultural pine woods adjacent to ancient pine forests
A Orczewska, M Fernes
Polish Journal of Ecology 59 (1), 75-85, 2011
272011
Age and origin of forests in south-western Poland and their importance for ecological studies in man-dominated landscapes
A Orczewska
Landscape Research 34 (5), 599-617, 2009
262009
Soil acid phosphomonoesterase activity and phosphorus forms in ancient and post-agricultural black alder [Alnus glutinosa (L.) Gaertn.] woodlands
A Orczewska, A Piotrowska, J Lemanowicz
Acta Societatis Botanicorum Poloniae 81 (2), 2012
242012
Colonization capacity of herb woodland species in fertile, recent alder woods adjacent to ancient forest sites
A Orczewska
Polish Journal of Ecology 58 (2), 297-310, 2010
202010
Floristic analysis of the two woodland-meadow ecotones differing in orientation of the forest edge
A Orczewska, A Glista
Polish Journal of Ecology 53 (3), 365-382, 2005
202005
Białowieża Forest: A new threat
M Żmihorski, P Chylarecki, A Orczewska, T Wesołowski
Science 361 (6399), 238-238, 2018
182018
Chemical composition of the leaves of Reynoutria japonica Houtt. and soil features in polluted areas
O Rahmonov, A Czylok, A Orczewska, L Majgier, T Parusel
Central European Journal of Biology 9 (3), 320-330, 2014
172014
Plant species composition shifts in the Tatra Mts as a response to environmental change: a resurvey study after 90 years
P Czortek, J Kapfer, A Delimat, AE Eycott, JA Grytnes, A Orczewska, ...
Folia Geobotanica 53 (3), 333-348, 2018
162018
Do ants drive speciation in aphids? A possible case of ant-driven speciation in the aphid genus Stomaphis Walker (Aphidoidea, Lachninae)
Ł Depa, E Mróz, A Bugaj-Nawrocka, A Orczewska
Zoological Journal of the Linnean Society 179 (1), 41-61, 2017
152017
The Białowieża forest–a UNESCO natural heritage site–protection priorities
A Kujawa, A Orczewska, M Falkowski, M Blicharska, A Bohdan, ...
Forest Research Papers 77 (4), 302-323, 2016
142016
Odtwarzanie się roślinności runa we wtórnych lasach olszowych powstałych na gruntach porolnych w południowo-zachodniej Polsce
A Orczewska
Acta Bot. Siles 5, 5-26, 2010
122010
Spór o przyszłość Puszczy Białowieskiej: mity i fakty. Głos w dyskusji
T Wesołowski, A Kujawa, A Bobiec, A Bohdan, L Buchholz, P Chylarecki, ...
The Conflict on the Future of Białowieża Forest: Myths and Facts, 1-12, 2016
112016
Zroznicowanie runa w lasach sosnowych posadzonych na gruntach porolnych iw starych lasach sosnowych na siedlisku boru mieszanego swiezego
P Góras, A Orczewska
Przegląd Przyrodniczy 18 (1-2), 227-241, 2007
112007
Znaczenie starych lasow w procesie renaturalizacji runa lesnego w lasach wtornych pochodzenia porolnego
A Orczewska
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 9 (2-3 [16] cz. 2), 2007
112007
Autecology of Impatiens parviflora DC. in natural forest communities
D Chmura, E Sierka, A Orczewska
Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Botanika-Steciana 11, 2007
102007
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20