Edit Lukács
Edit Lukács
Dirección de correo verificada de uni-miskolc.hu
Título
Citado por
Citado por
Ańo
The economic role of SME‟ s in world economy, especially in Europe
E Lukács
European Integration Studies 4 (1), 3-12, 2005
2722005
The economic role of SME’s in world economy, especially in Europe
L Edit
European Integration Studies 4 (Number 1), pp. 3-12, 2005
267*2005
The economic role of SMEs in world economy, especially in Europe
L Edit
In: Bulgarian, Academy of Science (szerk.) 6th International Symposium …, 2007
265*2007
The economic role of SMEs in world economy, especially in Europe
E Lukács
European integration studies 4 (1), 3-12, 2005
2652005
A vállalatelméletek meghatározó csoportja – a magatartási elméletek
L Edit
GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK: A MISKOLCI EGYETEM KÖZLEMÉNYEI 4 (1), 35-49, 2005
32005
A magyar kisvállalkozások tipizálásának lehetőségei, az elmúlt évtized hazai kutatásainak tükrében
E Lukács
Vezetéstudomány, 83-89, 2012
22012
„The Significance of SME’s in Hungary”; VISZNYIK Nacionalnovo Technicsnovo Yhubercutet „Harkovszkij Politechnicsnij Insztitut” 14 (1)’2006
E Lukács
Harkov, Ukrajna, 85-90, 2006
2*2006
The economic role os SMEs inn world economy, especially in Europe
E Lukacs
Insitute of bisiness sciences, University of Miskolc, 2005
22005
A kis- és közepes méretű vállalkozások növekedési potenciáljának elemzése az Észak-magyarországi régióban
E Lukács
Ekonomické stúdie - teória a prax: Gazdasági tudományok - elmélet és …, 2013
12013
The analysis of SME's growth potencial in Northern Hungarian region
E Lukács
Theory, Methodology, Practice 8 (2), 44-50, 2012
12012
New opportunities for enhancing self-employability-developing entrepreneurial skills via international virtual programs
EG Lukács, M Csiszárik
12009
Kis- és közepes vállalkozások gazdasági szerepe a mai globalizált világban
L Edit
Tudás és versenyképesség pannon szemmel Pannon Gazdaságtudományi Konferencia …, 2006
1*2006
Economic Aspects and Significance of SMEs
K Nikoloski, T Miceski, V Paceskoski
European Journal of Business and Management 7 (33), 61-69, 2015
2015
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vállalkozások növekedési lehetőségei
EG Lukács
SOKSZÍNŰSÉG A KÖZGAZDASÁGTANBAN VIII. Kheops Tudományos Konferencia 1 (8), 24-36, 2013
2013
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vállalkozások növekedési lehetőségei
L Edit
SOKSZÍNŰSÉG A KÖZGAZDASÁGTANBAN VIII. Kheops Tudományos Konferencia 8 (ISBN …, 2013
2013
Nemzetköziesedés és versenyképesség a felsőoktatásban; Internationalization and Competitiveness in Higher Education
E Rohonczi
GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM 2012 (3-4), 52-69, 2012
2012
A Vállalatgazdaságtani Tanszék–a Gazdálkodástani Intézet 25 éve (1987–2012)
J Czabán
Vezetéstudomány-Budapest Management Review 43 (1. ksz), 3-12, 2012
2012
The performance of Hungarian and European SME’s
Е Lukacs, М Csiszarik
https://www.academia.edu/16155379 …, 2011
2011
THE COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PERFORMANCE OF HUNGARIAN AND EUROPEAN ENTERPRISES
E Lukács
BUSINESS STUDIES 7 (2), 96-106, 2010
2010
Non-profit szervezetek gazdálkodása (Management of Non-Profit Organisations)
E Lukács
MINÖIES. Alapítvány, Miskolc http://minoies.hu/wp-content/uploads/2013/09 …, 2008
2008
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20