Matej Makarovič
Matej Makarovič
Professor, Faculty of Information Studies and School of Advanced Social Studies
Verified email at fuds.si
Title
Cited by
Cited by
Year
The challenges of sustained development: The role of socio-cultural factors in East-Central Europe
F Adam, M Makarovič, B Rončević, M Tomšič
Central European University Press, 2004
1042004
Socialni kapital v Sloveniji
F Adam, M Makarovič
Sophia, 2003
332003
Is Europe 2020 set to fail? the cultural political economy of the EU grand strategies
M Makarovič, J Šušteršič, B Rončević
European planning studies 22 (3), 610-626, 2014
282014
Metodologija družboslovnega raziskovanja: od zasnove do izvedbe
U Lamut, M Macur, M Makarovič, J Povh
Vega, 2012
252012
Power and Influence-Based Political Participation in European Democracies.
M Makarovič, M Rek
Sociológia 46 (6), 2014
242014
Towards the strategies of modern societies: systems and social processes
B Rončević, M Makarovič
Innovation–The European Journal of Social Science Research 23 (3), 223-239, 2010
192010
European transnational social fields and identifications: the significance of transnational participation and structured positions in the individual and national context
T Golob, S Kristovič, M Makarovič
European Journal of Science and Theology 10 (5), 1-20, 2014
182014
Increasing fluidity of identifications in the context of individualisation: identification with the European Union
M Makarovič, T Golob
International social science journal 64 (213-214), 291-303, 2013
162013
Policy challenges of problem gambling in Slovenia
M Makarovič, M Macur, B Rončević
Ljetopis socijalnog rada 18 (1), 127-152, 2011
152011
Societal steering in theoretical perspective: social becoming as an analytical solution
B Rončević, M Makarovič
Polish Sociological Review 176 (4), 461-472, 2011
142011
Slovenski mediji v družbi in slovenska družba v medijih
M Makarovič, B Rončević, M Tomšič, TB Valič, U Lamut
Fakulteta za uporabne družbene študije, 2008
132008
Usmerjanje modernih družb
M Makarovič
Znanstveno in publicistično središče, 2001
132001
Social and political participation: Is there an European convergence
M Makarovič, A Ivančič, D Podmenik
Social capital and governance: Old and new members of the EU in comparison …, 2007
112007
Javnomnenjska raziskava o ocenah in stališčih prebivalcev Republike Slovenije o delu policije: 2009
M Černič, M Makarovič
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, 2009
102009
Socialni kapital kot neizkoriščeni vir
M Makarovič
102004
Student mobility and transnational social ties as factors of reflexivity
T Golob, M Makarovič
Social sciences 7 (3), 46, 2018
92018
Some Problems in Luhmann’s Social Systems Theory: Differentiation, Integration, and Planning
M MAKAROviCˆ
Družboslovne razprave 17 (32), 59-70, 2001
92001
Democrats, authoritarians and nostalgics: Slovenian attitudes toward democracy
M Makarovič, M Tomšič
Peer-reviewed academic journal Innovative Issues and Approaches in Social …, 2010
82010
Socialni kapital v organizacijah
M Makarovič
82003
Od ekonomskega do kulturnega kapitala: izobraževalni sistem kot dejavnik socialnega izključevanja v Republiki Sloveniji
U Vehovar, M Makarovič, N Podgornik, M Černič, D Zadnikar
Vega, 2009
72009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20