Laura Tato Fontaíña
Laura Tato Fontaíña
Profesora de Literatura Galega, Universidade da Coruña
E-mail confirmado em udc.gal - Página inicial
TítuloCitado porAno
Historia do teatro galego. Das orixes a 1936
L Tato Fontaíña
A Nosa Terra, 1999
351999
Normas de edición para a poesía trobadoresca galego-portuguesa / Guidelines for the Edition of Medieval Galician-Portuguese Troubadour Poetry
M Ferreiro, CP Martínez Pereiro, L Tato Fontaíña
Universidade da Coruña, 2007
26*2007
Literatura galega: século 20
CL Bernárdez, EX Ínsua, XMM Otero, MR Romeu, LT Fontaíña
A Nosa Terra, 2001
16*2001
Teatro galego, 1915-1931
L Tato Fontaíña
Edicións Laiovento, col. Ensaio, 1997
161997
A edición da Poesía Trobadoresca en Galiza
M Ferreiro, CP Martínez Pereiro, L Tato Fontaíña
Baía Edicións, 2008
11*2008
Teatro e nacionalismo: Ferrol, 1915-1936
L Tato Fontaíña
Edicións Laiovento, SL, 1995
10*1995
O teatro desde 1936
L Tato Fontaíña
Galicia. Literatura: A Literatura desde desde 1936 ata hoxe: poesía e teatro …, 2000
7*2000
O Cancioneiro de Pero Mendiz da Fonseca
L Tato Fontaíña
Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2007
62007
Estudos Galego-Brasileiro 4. Lingua, literatura, identidade
MAT Maleval, L Tato Fontaíña
Servicio de Publicacións da Universidade da Coruña 4, 549, 2010
4*2010
Manuel Lugrís Freire no teatro galego
L Tato Fontaíña
Boletín da Real Academia Galega 367, 105-117, 2006
3*2006
A Narrativa Galega Contemporánea
L Tato Fontaíña
Ler Ferrín; ler Galiza: estudos literários, 9-33, 2004
3*2004
BVG: una biblioteca virtual de literatura gallega
NR Brisaboa, MR Penabad, ÁS Places, FJ Rodriguez, LT Fontáiña, ...
Mercator Media Forum 6 (1), 62-79, 2002
32002
Carvalho Calero poeta, narrador e dramaturgo
L Tato-Fontaíña
Grial, 441-460, 2000
32000
A casamenteira: contextualización e análise
L Tato Fontaíña
A Casamenteira, 37-83, 2000
32000
Roberto Vidal Bolaño. Unha vida para o teatro
L Tato Fontaíña
Toxosoutos, 2013
22013
Do teatro ao cinema: obras dramáticas e guións de Ramón Otero Pedrayo
L Tato Fontaíña
Sotelo Blanco Edicións, 2013
22013
Relación de noticias sobre teatro nos fondos da Biblioteca-Arquivo Teatral "Francisco Pillado Mayor":(1882-1975)
L Tato Fontaíña
Biblioteca-Arquivo Teatral" Francisco Pillado Mayor", Universidade da Coruña, 2009
22009
No labirinto de Manuel Lourenzo
L Tato Fontaíña
Palabra e Acción. A obra de Manuel Lourenzo no sistema teatral galego, 17-27, 2006
22006
A construción dun teatro nacional en Castelao
L Tato Fontaíña
Castelao. Co pensamento en Galiza. Actas do Congreso (Pazo da Cultura de …, 2001
22001
O teatro galego e os coros populares 1915-1931
L Tato Fontaíña
Universidade da Coruña, 1996
21996
O sistema não pode executar a operação agora. Tente novamente mais tarde.
Artigos 1–20