Hamdi Alper Güngörmüş
Hamdi Alper Güngörmüş
Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü
Verified email at alanya.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Özel sağlık-spor merkezlerinden hizmet alan bireyleri rekreasyonel egzersize güdüleyen faktörler
HA Güngörmüş
Doktora Tezi: Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 98-105, 2007
452007
Bireyleri rekreasyonel amaçlı egzersize motive eden faktörlerin çeşitli değişkenlere göre karşılaştırılması
İ Mutlu, B YILMAZ, HA Güngörmüş, T Sevindi, B Gürbüz
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi 13 (1), 54-61, 2011
402011
Ankara’daki beden eğitimi ve spor öğrenimi veren yüksek öğretim kurumlarında görev yapan öğretim elemanlarının boş zamanlarını değerlendirme biçimlerinin araştırılması
HA Güngörmüş, AA Yetim
Kastamonu Eğitim Dergisi 14 (2), 653-666, 2006
32*2006
Bireyleri rekreasyonel egzersize güdüleyen faktörlerin belirlenmesi: Demografik farklılıklar Examination of recreational motives of individuals: Demographic differences
HA Güngörmüş, F Yenel, B Gürbüz
International Journal of Human Sciences 11 (1), 373-386, 2014
21*2014
The study of validity and reliability of Turkish version of leisure motivation scale
HA Gungormus
Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational …, 2012
192012
Spor İçin Liderlik Ölçeği'nin Sporcuların Antrenörün Davranışlarını Algılaması Versiyonunun Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
HA Güngörmüş, B Gürbüz, F Yenel
Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 10 (2), 16-21, 2008
142008
Özel Sağlık Spor Merkezlerinden Hizmet Alan Bireyleri Rekreasyonel Egzersize Güdüleyen Faktörler. Gazi Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü
HA Güngörmüş
Doktora Tezi, 2007
62007
Türkiye’deki İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması İle Sportif Gelişmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi
F YENEL, HA GÜNGÖRMÜŞ
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 4 (2), 61-72, 2006
62006
Spor Haberleri ve Köşe Yazılarının Okuyucuya Yansıttığı Görüşler Üzerine Bir Araştırma
R Cengiz, HA Güngörmüş
Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, 2003
62003
Identification of constraints of adults who receive sports services from fitness centers on the participation to recreational activities
HA Güngörmüş, E Tolukan, H Sarol, B Yaşar
ERPA International Congresses on Education, 164-168, 2015
32015
Milletvekillerinin Türk Sporuna İlişkin Görüşleri
H GÜNGÖRMÜŞ, B YILMAZ, İ YENEL
32007
Milletvekillerinin Türk Sporunun Sorunlarına İlişkin Görüşleri
HA Güngörmüş, B Yılmaz
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 11 (1), 39-57, 2007
32007
Milletvekillerinin boş zamanlarını değerlendirme alışkanlıkları
HA Güngörmüş
Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2004
32004
Fitness Merkezlerinden Hizmet Alan Bireylerin Serbest Zaman Doyumu ve Psikolojik İyi Oluş İlişkisi
HA Güngörmüş, E Serdar, T Beşikçi, Y Dirilik
Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, 425-426, 2018
22018
Fitness Merkezlerinden Hizmet Alan Bireylerin Serbest Zaman Kolaylaştırıcılarının Serbest Zamanda Algılanan Özgürlük Düzeyleri Üzerindeki Etkisi
U Işık, HA Güngörmüş, R Cengiz, E Dal
Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, 275-276, 2018
22018
A comparison of Turkish language and physical education teacher candidates ın terms of their perception levels of problem solving skills
G Bayraktar, HA Güngörmüş, Ö Gülbahçe, S Şahin, C Bastık
e-Journal of New World Sciences Academy 6 (2), 159-168, 2011
2*2011
Comparisons of Motivational Factors that Effect Individuals to Participate Recreational Exercise with regard to Demographic Variables
İ Mutlu, B Yılmaz, HA Güngörmüş, T Sevindi, B Gürbüz
11th International Sports Sciences Congress, 419, 2010
22010
"Attitudes Are Contagious”: Leisure Attitude and Passion of University Students
FM Kara, H Sarol, HA Güngörmüş
International Education Studies (IES) 12 (7), 42-48, 2019
12019
Bedensel Engelli Sporcuların Spora Özgü Başarı Motivasyonlarının Değerlendirilmesi
B Yaşar Sönmez, HA Güngörmüş
GECE KİTAPLIĞI, ISBN:978-605-288-928-2, 2018
12018
Modern Don Quixotes: Sample of Horror Themed Escape Rooms as an Alternative Adventure Activity
ED Yumuk, HA Güngörmüş
International Journal of Life science and Pharma Research, 342-346, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20