Joan Pujolar
Joan Pujolar
Professor of Sociolinguistics, Universitat Oberta de Catalunya
Correu electrònic verificat a uoc.edu
Títol
Citada per
Citada per
Any
Gender, heteroglossia and power: A sociolinguistic study of youth culture
J Pujolar
Walter de Gruyter, 2001
2722001
New speakers of minority languages: the challenging opportunity-Foreword
B O'Rourke, J Pujolar, F Ramallo
International Journal of the Sociology of Language 2015 (231), 1-20, 2015
2532015
Bilingualism and the nation-state in the post-national era
J Pujolar
Monica Heller: Bilingualism: a Social Approach, 71-95, 2007
1882007
Linguistic commodification in tourism
M Heller, J Pujolar, A Duchêne
Journal of Sociolinguistics 18 (4), 539-566, 2014
1242014
Linguistic ‘mudes’ and the de-ethnicization of language choice in Catalonia
J Pujolar, I Gonzàlez
International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 16 (2), 138-152, 2013
1242013
Linguistic mudes: How to become a new speaker in Catalonia
J Pujolar, M Puigdevall
International Journal of the Sociology of Language 2015 (231), 167-187, 2015
1122015
Immigration and language education in Catalonia: Between national and social agendas
J Pujolar
Linguistics and Education 21 (3), 229-243, 2010
982010
De què vas, tío? Gènere i llengua en la cultura juvenil
J Pujolar
Barcelona: Editorial Empúries, 1997
92*1997
The future of Catalan: Language endangerment and nationalist discourses in Catalonia
J Pujolar
Discourses of endangerment, 121-148, 2007
742007
Masculinities in a multilingual setting
J Pujolar
Johnson, Sally and Meinhof, Ulrike Language and Masculinity, 86-106, 1997
62*1997
Critical sociolinguistic research methods: Studying language issues that matter
M Heller, S Pietikäinen, J Pujolar
Routledge, 2017
612017
From native speakers to “new speakers”–problematizing nativeness in language revitalization contexts
B O’Rourke, J Pujolar
Histoire Épistémologie Langage 35 (2), 47-67, 2013
552013
African women in Catalan language courses: Struggles over class, gender and ethnicity in advanced liberalism
J Pujolar
Words, worlds and material girls: Language, gender and globalization 305, 348, 2007
462007
New speakers and processes of new speakerness across time and space
B O’Rourke, J Pujolar
Applied Linguistics Review 6 (2), 145-150, 2015
402015
Language, culture and tourism: Perspectives in Barcelona and Catalonia
J Pujolar
Turisme de Barcelona, 2006
392006
Llengua i joves: Usos i percepcions lingüístics de la joventut catalana
J Pujolar, I González, A Font, R Martínez
Col. lecció aportacions 43, 2010
362010
The political economy of texts: A case study in the structuration of tourism
M Heller, J Pujolar
Sociolinguistic Studies 3 (2), 177-201, 2010
33*2010
Immigration in Catalonia: Marking territory through language
J Pujolar
Globalization and Language Contact: Spatiotemporal Scales, Migration Flows …, 2009
262009
Literary tourism: New appropriations of landscape and territory in Catalonia
J Pujolar, K Jones
Language in Late Capitalism, 103-125, 2012
242012
Les mudes lingüístiques dels joves catalans
J Pujolar, I González, R Martínez
Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística, 65-75, 2010
202010
En aquests moments el sistema no pot dur a terme l'operació. Torneu-ho a provar més tard.
Articles 1–20