Hadrian Lankiewicz
Hadrian Lankiewicz
Dirección de correo verificada de ug.edu.pl
Título
Citado por
Citado por
Año
Teacher language awareness in the ecological perspective: A collaborative inquiry based on languaging
H Lankiewicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015
162015
Languaging experiences: learning and teaching revisited
H Lankiewicz, E Wąsikiewicz-Firlej
Cambridge Scholars Publishing, 2014
92014
The cognitive function of specialized languages: Educational implications
GL Oxbrow, H Lankiewicz
Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics, XLIV (2 …, 2017
62017
Away from the input: Affordance as a way of activating personal touch to language learning
H Lankiewicz
Extending the boundaries of research on second language learning and …, 2011
52011
CHAPTER ONE FROM THE CONCEPT OF LANGUAGING TO L2 PEDAGOGY HADRIAN LANKIEWICZ
H Lankiewicz
Languaging experiences: learning and teaching revisited, 1, 2014
42014
Language learning and identity: Positioning oneself as a language learner and user in the multilingual milieu
H Lankiewicz, A Szcezepaniak-Kozak, E Wasikiewicz-Firlej
Oceánide, 2-16, 2014
42014
Filologiczna praca licencjacka a rozwój kompetencji naukowych studenta
H Lankiewicz
Neofilolog, 111-125, 2013
42013
Is There a Place for “Sowing” in Second Language (L2) Education at the University Level? Neoliberal Tenets Under Scrutiny
H Lankiewicz
Challenges of second and foreign language education in a globalized world …, 2018
32018
Wybrane aspekty mowy nienawiści w Polsce
A Szczepaniak-Kozak, H Lankiewicz
Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, Uniewersytet Warszawski, 2017
32017
REFLECTION BUILT ON LANGUAGING AS AN ALTERNATIVE TO FEEDBACK: DEVELOPING PROCEDURAL LANGUAGE AWARENESS OF THE CONSTRUCTIONIST NATURE OF KNOWLEDGE AND LANGUAGE AMONG PROSPECTIVE …
H Lankiewicz
Neofilolog 43 (1), 2014
32014
Insights into teacher language awareness with reference to the concept of self-marginalization and empowerment in the use of a foreign language
H Lankiewicz, E Wąsikiewicz-Firlej, A Szczepaniak-Kozak
Uniwersytet w Granadzie, 2016
22016
Developing pragmatic competence of EFL learners: Selected theoretical and practical assumptions
H Lankiewicz, A Szczepaniak-Kozak, E Wąsikiewicz-Firlej
Wydawnictwo Naukowe Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej …, 2014
22014
Dialekt w klasie językowej w świetle podejścia ekologicznego do nauczania języka
H Lankiewicz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM, 2013
22013
EAP and academic discourse: Mediating elaborated code in a CLIL type teacher education
H Lankiewicz
Neofilolog, 169-185, 2013
22013
The dynamics of Family Language Policy in a trilingual family: A longitudinal case study
E Wąsikiewicz-Firlej, H Lankiewicz
Applied Linguistics Papers, 169-184, 2019
12019
Polityczna poprawność dyskursu edukacyjnego: nauczyciel języka obcego w przeciwdziałaniu mowie nienawiści
H Lankiewicz, A Szczepaniak-Kozak
neofilolog, 53-66, 2016
12016
Defining attitudes towards language learning: autonomy and second language major
A Kitowska, H Lankiewicz
Forum Filologiczne Ateneum, 2015
12015
Wiedza profesjonalna jako atrybut tłumacza: implikacje dla edukacji translatorycznej
H Lankiewicz, E Wąsikiewicz-Firlej
Roczniki humanistyczne 63 (10), 91-108, 2015
12015
Teacher interpersonal communication abilities in the classroom with regard to perceived classroom justice and teacher credibility
H Lankiewicz
Classroom-oriented Research, 101-120, 2014
12014
Taming academic language: reflections of a methodology teacher
H Lankiewicz
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2013
12013
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20