Miroslaw Mika
Miroslaw Mika
Dirección de correo verificada de uj.edu.pl
Título
Citado por
Citado por
Año
Turystyka jako przedmiot badań naukowych
W Kurek, M Mika
Turystyka, 11-49, 2007
1032007
Turystyka, Wyd
W Kurek
Naukowe PWN, Warszawa, 11, 2007
66*2007
Turystyka a przemiany środowiska przyrodniczego Beskidu Śląskiego
M Mika
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004
532004
Przemiany pod wpływem turystyki na obszarach recepcji turystycznej,[w:] W
M Mika
Kurek (ed.), Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 406-482, 2007
482007
Założenia i determinanty podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki
M Mika
Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu …, 2014
442014
Awareness of tourism impacts on climate change and the implications for travel practice: A Polish perspective
JE Dickinson, D Robbins, V Filimonau, A Hares, M Mika
Journal of Travel Research 52 (4), 506-519, 2013
442013
Formy turystyki poznawczej,[w:] W
M Mika
Kurek (red.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 198-232, 2007
412007
National parks and local development in Poland: a municipal perspective.
B Zawilińska, M Mika
Human Geographies--Journal of Studies & Research in Human Geography 7 (1), 2013
212013
Ocena atrakcyjności turystycznej stacji narciarskich w świetle zagadnienia ich konkurencyjności-studium porównawcze Szczyrku i Białki Tatrzańskiej
K Krzesiwo, M Mika
Prace Geograficzne, 2011
212011
Turystyka miejska
M Mika
Turystyka. Warszawa: PWN, 2007
212007
Turistika a jej formy
K Matlovičová, R Klamár, M Mika
Prešov: Grafotlač Prešov, sr o, 2015
182015
Competitiveness of tourist destinations as a research problem in the geography of tourism–analytical assumptions behind the research model
M Mika
Prace Geograficzne, 91-105, 2012
182012
Spatial patterns of second homes development in the Polish Carpathians
M Mika
The Carpathians: Integrating nature and society towards sustainability, 497-512, 2013
172013
Kraków jako ośrodek turystyczny
M Mika
Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu …, 2011
172011
Współczesne problemy rozwoju ośrodków narciarskich w Polsce–przykład Szczyrku
M Mika, K Krzesiwo, P Krzesiwo
Prace Geograficzne 117, 63-77, 2007
162007
Agritourism in Poland-the Legal Model and the Realities of the Market
M Kubal, M Mika
Current issues of tourism research 2 (1), 4-11, 2013
152013
Turystyka w Karpatach Polskich w świetle współczesnych kierunków rozwoju
R Faracik, W Kurek, M Mika, R Pawlusiński
W: B. Domański, W. Kurek (red.), Gospodarka i przestrzeń. Kraków: Instytut …, 2009
152009
Return labour migration: an exploratory study of Polish migrant workers from the UK hospitality industry
V Filimonau, M Mika
Current Issues in Tourism 22 (3), 357-378, 2019
142019
Public attitudes to biofuel use in aviation: Evidence from an emerging tourist market
V Filimonau, M Mika, R Pawlusiński
Journal of cleaner production 172, 3102-3110, 2018
142018
Postawy społeczności lokalnych wobec turystów i rozwoju turystyki–przykład gmin Beskidu Śląskiego
M Mika
Prace Geograficzne, 2013
142013
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20