Miriam Evensen
Title
Cited by
Cited by
Year
Unemployment and psychological distress among young adults in the Nordic countries: A review of the literature
A Reneflot, M Evensen
International Journal of Social Welfare 23 (1), 3-15, 2014
752014
Internalizing disorders as risk factors for early school leaving: A systematic review
O Melkevik, W Nilsen, M Evensen, A Reneflot, A Mykletun
Adolescent Research Review 1 (3), 245-255, 2016
402016
The role of internalizing and externalizing problems in adolescence for adult educational attainment: Evidence from sibling comparisons using data from the Young HUNT Study
M Evensen, TH Lyngstad, O Melkevik, A Mykletun
European Sociological Review 32 (5), 552-566, 2016
332016
Spørsmål til Skole-Norge høsten 2009: Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere
N Vibe, M Evensen
NIFU STEP, 2009
272009
Ny struktur-tradisjonelle mønstre? Om Kunnskapsløftets strukturendringer i det videregående opplæringssystemet, og utforming av tilbud og dimensjonering i fylkeskommunene
H Høst, M Evensen
NIFU STEP, 2009
222009
Spørsmål til Skole-Norge: Tabellrapport fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelser blant skoler og skoleeiere våren 2009
N Vibe, M Evensen, E Hovdhaugen
NIFU STEP, 2009
212009
Eldre i Norge: Forekomst av psykiske plager og lidelser
EM Langballe, M Evensen
Nasjonalt folkehelseinstitutt, 2011
202011
Adolescent mental health and earnings inequalities in adulthood: evidence from the Young-HUNT Study
M Evensen, TH Lyngstad, O Melkevik, A Reneflot, A Mykletun
J Epidemiol Community Health 71 (2), 201-206, 2017
132017
Evaluering av forsøk med praksisbrev: Delrapport 1 2009
E Markussen, H Høst, M Evensen, TS Prøitz
NIFU STEP, 2009
112009
Lønnsforskjeller og omsorgsansvar for kvinner
M Evensen
Søkelys på arbeidsmarkedet 2/2006 årgang 23, 201, 2006
62006
Arbeidsledighet og psykisk helse blant unge i Norden: En kunnskapsoversikt
A Reneflot, M Evensen
Nordic School of Public Health NHV Göteborg, Sweden, 2011
52011
Hvorfor øker kjønnsforskjellen i sykefravær mellom kvinner og menn?
A Mykletun, M Evensen, K Hagen, K Vaage, A Mykletuner, M Evensener, ...
Tidsskrift for norsk psykologforening 49 (6), 594-96, 2012
32012
Uptake of Attendance Benefit for Children with a Disability in Norway: Impact of Socioeconomic Status and Immigrant Background
I Brekke, M Evensen, RK Hart
Scandinavian Journal of Disability Research 22 (1), 2020
12020
Adolescent Mental Health Problems, Behaviour Penalties, and Distributional Variation in Educational Achievement
M Evensen
European Sociological Review 35 (4), 474-490, 2019
12019
Mental health problems in adolescence, first births, and union formation: Evidence from the Young HUNT Study
M Evensen, TH Lyngstad
Advances in Life Course Research 43, 100324, 2020
2020
Mental Health Problems and Academic Achievement: Evidence from the Young HUNT Study
M Evensen
European Population Conference 2018, 2018
2018
Studier av velferd og livskvalitet hos barn
M Evensen, M Løvgren
Oslo Metropolitan University-OsloMet: NOVA, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17