Tobias Schölin
Tobias Schölin
Unknown affiliation
Verified email at skane.se
Title
Cited by
Cited by
Year
Categorising and labelling entrepreneurs: Business support organisations constructing the Other through prefixes of ethnicity and immigrantship
L Högberg, T Schölin, M Ram, T Jones
International Small Business Journal 34 (3), 242-260, 2016
382016
Religion, vård och omsorg
M Nordin, T Schölin
Mångkulturell vård i, 2011
242011
Self-employment: the significance of families for professional intentions and choice of company type
T Schölin, P Broomé, H Ohlsson
International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 2016
232016
The policy influence on the development of entrepreneurship in higher education: A Swedish perspective
G Hägg, T Schölin
Education+ Training, 2018
202018
Etnisk mångfald som organisationsidé. Chefs-och personalpraktiker i äldreomsorgen
T Schölin
Malmö University, IMER, 2007
202007
Process of change–competence development as a restructuring strategy
S Jönsson, T Schölin
Journal of Management Development, 2016
152016
Potentials facilitators of workplace learning in a TPS based company
S Jönsson, T Schölin
Journal of management Development, 2014
132014
Migration och professioner i förändring
O Fransson, B Fryklund
Malmö högskola, Institutet för flervetenskaplig forskning, Professionsforskning, 2006
92006
Chefsrekrytering i Malmö stad: en fallstudie om kompetens, mångfald och homogenisering
S Rönnqvist, C Ljungberg
Integrationsverket, 2006
92006
The role of regions for different forms of business organizations
T Schölin, H Ohlsson, P Broomé
Entrepreneurship & Regional Development 29 (3-4), 197-214, 2017
82017
Invandring och företagande
M Klinthäll, C Mitchell, T Schölin, Z Slavnic, S Urban
Delmi, Stockholm, 2016
52016
Quantitative Indicators of Diversity: Content or Packaging?
P Broomé, I Dahlstedt, T Schölin
School of International Migration and Ethnic Relations (IMER), 2007
5*2007
Invandring och företagande: Kunskapsöversikt
M Klinthäll, C Mitchell, T Schölin, Z Slavnic, S Urban
Statens offentliga utredningar, 2016
42016
Men vaddå, vi är ju i Sverige! Äldrevård och etnisk mångfald som teater, exempel från ett vårdboende i Malmö
T Schölin
Studier av den mångkulturella organisationen: exemplet Malmö kommun, 2004
42004
Äldreomsorgschefers perspektiv på etnicitet och invandrarskap
T Schölin
Gleerups Utbildning AB, 2010
32010
Quantitative Indicators of Diversity: Content or Packaging?
P Broomé, I Dahlstedt, T Schölin
School of International Migration and Ethnic Relations (IMER), 2007
32007
Formal Education and New Openings for Self-Employment amongst Foreign-born Persons in the Swedish Healthcare Sector
S Urban, T Schölin
Nordic Journal of Migration Research 7 (1), 28, 2017
22017
Organisations as Gateways for Immigrants and Ethnic Minorities
P Broomé, I Dahlstedt, T Schölin
Malmö University, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and …, 2007
22007
Etniskt företagande som startmotor: Erfarenheter från somaliska företagare i USA
B Carlson, T Schölin
Timbro rapporter, 2016
12016
Invandring och företagande: Kunskapsöversikt 2016: 7
M Klinthäll, C Mitchell, T Schölin, Z Slavnić, S Urban
12016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20