Erdem Seçilmiş
Erdem Seçilmiş
Dirección de correo verificada de hacettepe.edu.tr - Página principal
Título
Citado por
Citado por
Año
Türkiye’de Yaratıcı ve Kültürel Sektörlerin Yapısı. Maliye Dergisi, 166, 195-220
L Lazzeretti, F Capone, E Seçilmiş
Maliye Dergisi 166, 195-220, 2014
352014
Türkiye'de Yaratıcı Endüstrilerin Kümelenmesi.
İE Seçilmiş
Ege Academic Review 15 (1), 2015
272015
In Search of a Mediterranean Creativity. Cultural and Creative Industries in Italy, Spain and Turkey
L Lazzeretti, F Capone, IE Seçilmiş
European Planning Studies 24 (3), 568-588, 2016
252016
Ankara kültür ekonomisi sektörel büyüklüklerin değerlendirilmesi
MC Güran, İE Seçilmiş
TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2013
192013
Vergi Reformlarının Davranışsal İktisat Perspektifinden Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği
E Seçilmiş, İ Didinmez
Bilig 77, 203-232, 2016
92016
Shadow economy and public debt sustainability in Turkey
YA Burçin, Eİ Seçilmiş, A Başaran
Economic Annals 52 (173), 85-104, 2007
72007
An Experimental Analysis of Moral Self-Regulation
E Seçilmiş
Applied Economics Letters 25 (12), 857-861, 2018
62018
Cultural and creative industries in Turkey A benchmarking with Italy and Spain
L Lazzeretti, F Capone, E Seçilmiş
Regional Studies Association European Conference 201, 2014
62014
Income heterogeneity in the voluntary provision of dynamic public goods
İE Seçilmiş, MC Güran
Pacific Economic Review 17 (5), 693-707, 2012
62012
Coase Teoremine Alternatif Bakış
E Seçilmiş
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 53 (612), 9-20, 2016
3*2016
KAMUSAL MALLARIN SAĞLANMASINDA BEDAVACILIK PROBLEMİ VE DENEYSEL İKTİSAT UYGULAMALARI PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
İE Seçilmiş, MC Güran
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 28 (2 …, 2010
32010
Social Discount Rates for Six Transition Countries
E Seçilmiş, H Akbulut
Ekonomickı časopis 67 (6), 629-646, 2019
22019
Estimation of a Social Discount Rate for Turkey
H Akbulut, E Seçilmiş
Socio-Economic Planning Sciences 67, 78-85, 2019
22019
İdare-Mükellef İlişkilerinin Vergi Uyumu Üzerı̇ne Etkileri
İ Didinmez, E Seçilmiş
AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (2), 105-128, 2018
22018
Gaia: Ekoloji ve İktisat
E Seçilmiş
İktisat ve Toplum Dergisi 80, 1-26, 2017
22017
Türkiye’de Kültürel ve Yaratıcı Endüstrilerin Örgütlenmesi
E Seçilmiş
Uluslararası Coğrafya Sempozyumu Ankara, 2014
22014
Deneysel iktisatta iç ve dış geçerlilik: Metodolojik bir inceleme
İE Seçilmiş, MC Güran
İktisat İşletme ve Finans 26 (306), 25-51, 2011
22011
Belediyelerin Mali Denetiminde Yeni Yaklaşım
İ TÜRKOĞLU, İE SEÇİLMİŞ
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 16 (2), 139-165, 2008
22008
The Role of Risk Aversion in Public Goods Dilemmas with Environmental Uncertainty: An Experimental Analysis
E Seçilmiş
Applied Economics Letters 26 (17), 1434-1438, 2019
12019
Seniority: A Blessing or A Curse? The Effect of Economics Training on the Perception of Distributive Justice/Kidemli Ögrenci Olmak: Bir Lütuf Mu Yoksa Bir Lanet Mi? Iktisat …
IE Seçilmis
Sosyoekonomi, 117, 2014
12014
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20