Andreu Termes
Andreu Termes
Verified email at uab.cat - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Public-private partnerships in Colombian education: the equity and quality impications of" Colegios en concesión"
A Termes, X Bonal, A Verger, A Zancajo
262015
La recuperación académica en la FP: alcance y potencialidades, riesgos y límites
AT López
Revista de Sociología de la Educación-RASE 5 (1), 58-74, 2012
202012
El rechazo escolar en diferentes contextos sociales: las resistencias y la reproducción de las contradicciones
M Barbeta, A Termes
Intersticios. Revista sociológica de pensamiento crítico 8 (1), 2014
92014
Galatea and Pygmalion glances: perception and strategies of the ‘other’in front of (pre) judices
A Termes López
Race Ethnicity and Education 20 (1), 132-145, 2017
62017
The Development and Dynamics of Public–Private Partnerships in the Philippines’ Education: A Counterintuitive Case of School Choice, Competition, and Privatization
A Termes, DB Edwards Jr, A Verger
Educational Policy 34 (1), 91-117, 2020
42020
Mitos y asunciones de las escuelas chárter: un análisis de los colegios en concesión de Bogotá
A Termes, A Verger, X Bonal
Educação & Sociedade 38 (141), 911-934, 2017
42017
Public-private partnerships in Colombian education: the equity and quality implications of “Colegios en concesión”. New York: Open Society Fundations, 2015
A TERMES, X BONAL, A VEGER, A ZANCAJO
ESP working paper, 66). Disponível em:< Disponível em: http://www …, 2016
42016
Private actors and the right to education
MR Balsera, D Dorsi, A Termes, X Bonal, A Verger, JG Diaz
Compare: A Journal of Comparative and International Education 46 (6), 976-1000, 2016
22016
Alianzas Público-Privadas en la educación colombiana: las implicaciones en equidad y calidad de los Colegios en Concesión de Bogotá
A Termes, X Bonal, A Verger, A Zancajo, L López, YC Ramírez, A Sierra
Iniciativa de Investigación sobre la Privatización en la Educación (PERI-OSF), 2015
22015
Les trajectòries escolars de les minories ètniques: El pas de l’ensenyament obligatori al post-obligatori.
A Termes
2*
“Concession Schools” in Bogotá: The Limits of Economic Efficiency of Charter Programs
D Brent-Edwards Jr, A Termes-López
Revista Colombiana de Educación, 91-116, 2019
12019
Private actors and the right to education
M Ron Balsera, D Dorsi, A Termes, X Bonal, A Verger, J Gonzalez Diaz
Compare: A Journal of Comparative and International Education 46 (6), 976-1000, 2016
12016
Concession schools: an emblem of charter schools in Latin America
A Termes, X Bonal, A Verger
Compare-A Journal of Comparative and International Education 46 (6), 984-989, 2016
12016
Avaluació de la FPR a Catalunya: anlàsisi normativa, comparativa i de l'adequació a les necessitats de la societat
P Pineda
Quaderns d'avaluació, 5-32, 2010
12010
Los colegios en concesión de Bogotá: los límites de la eficiencia económica de los programas chárter
DB Edwards Jr, A Termes
Revista Colombiana de Educación 1 (76), 91-116, 2019
2019
Itineraris escolars de joves immigrants d'ascendència sud-americana: una proposta de tipologies
AT López
Revista Catalana de Sociologia, 25-39, 2016
2016
Reflexions breus per a la intervenció educativa: oposició a l'escola i perspectiva sociològica
M Barbeta, A Termes
Fòrum: revista d'organització i gestió educativa, 10-16, 2014
2014
Després de l'ESO, què? Eleccions i restriccions en els itineraris acadèmics i laborals de l'alumnat d'origen immigrat
R Merino Pareja, A Termes López
Recerca i immigració V. Convocatòria d'ajuts 2009, 55-72, 2013
2013
La Incorporació de l'ètnia en l'anàlisi de les trajectòries escolars i laborals itineraris de joves sud-americans a L'Hospitalet de Llobregat
A Termes López
Universitat Autònoma de Barcelona,, 2013
2013
La Incorporació de l'ètnia en l'anàlisi de les trajectòries escolars i laborals itineraris de joves sud-americans a L'Hospitalet de Llobregat
A Termes López
Universitat Autònoma de Barcelona,, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20