Łukasz Smędowski
Łukasz Smędowski
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Verified email at jsw.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Oxidation of graphite by different modified Hummers methods
R Muzyka, M Kwoka, Ł Smędowski, N Díez, G Gryglewicz
New carbon materials 32 (1), 15-20, 2017
1122017
Changes in a coke structure due to reaction with carbon dioxide
S Pusz, M Krzesińska, Ł Smędowski, J Majewska, B Pilawa, B Kwiecińska
International Journal of Coal Geology 81 (4), 287-292, 2010
672010
Development of Ordered Structures in the High-Temperature (HT) Cokes from Binary and Ternary Coal Blends Studied by Means of X-ray Diffraction and Raman Spectroscopy
Ł Smędowski, M Krzesińska, W Kwaśny, M Kozanecki
Energy & Fuels 25 (7), 3142-3149, 2011
482011
Characterization of the porous structure of cokes produced from the blends of three Polish bituminous coking coals
M Krzesinska, S Pusz, L Smedowski
International Journal of Coal Geology 78 (2), 169-176, 2009
302009
Molecular oriented domains (MOD) and their effect on technological parameters within the structure of cokes produced from binary and ternary coal blends
Ł Smędowski, M Krzesińska
International Journal of Coal Geology 111, 90-97, 2013
272013
Impact of weathering on coal properties and evolution of coke quality described by optical and mechanical parameters
Ł Smędowski, M Piechaczek
International Journal of Coal Geology, 2016
192016
Application of reflectance parameters in the estimation of the structural order of coals and carbonaceous materials. Precision and bias of measurements derived from the ICCP …
S Pusz, AG Borrego, D Alvarez, I Camean, V du Cann, S Duber, ...
International Journal of Coal Geology 131, 147-161, 2014
182014
TGA and DMA studies of blends from very good coking Zofiówka coal and various carbon additives: Weakly coking coals, industrial coke and carbonized plants
M Krzesińska, U Szeluga, J Majewska, S Pusz, S Czajkowska, ...
International Journal of Coal Geology 81 (4), 293-300, 2010
172010
The content and emission factors of heavy metals in biomass used for energy purposes in the context of the requirements of international standards
Barbara Jagustyn, Magdalena Kmieć, Łukasz Smędowski, Marcin Sajdak
Journal of the Energy Institute, 2016
16*2016
Synergistic effects on pyrolysis of binary and ternary coal blends studied by means of dynamic mechanical thermal analysis and Gieseler plastometer
M Krzesińska, Ł Smędowski, U Szeluga
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 100, 127-136, 2013
142013
An effect of igneous intrusion on the structure, texture and microtexture of coal from the Sośnica coal mine, Upper Silesian Coal Basin, Poland
Ł Smędowski, S Duber, A Matuszewska
Geological Quarterly 59, 2015
122015
Eco-composite developed using biomorphous stiff skeleton of carbonised yucca and furfuryl alcohol as a filler
M Krzesińska, J Zachariasz, AI Lachowski, Ł Smędowski
Journal of Materials Science 43 (17), 5763-5771, 2008
102008
Grafen–metody otrzymywania a zastosowanie i właściwości
Ł Smędowski, R Muzyka
Karbo 2, 128, 2013
92013
Evaluation of the possibilities of applying fractal analysis for the characterization of molecular arrangement of carbon deposits in comparison to conventional instrumental methods
M Piechaczek, Ł Smędowski, S Pusz
International Journal of Coal Geology, 2014
32014
System prognozujący jakość koksu–użyteczne narzędzie dla zakładu koksowniczego
Ł Smędowski, A Sobolewski
Karbo, 280--291, 2013
32013
Badanie mikrotekstury węgli kamiennych i koksów
Ł Smędowski, S Duber, S Pusz
Karbo, 134-141, 2008
2*2008
Ocena programu prognozującego jakość koksu PCQ w oparciu o wyniki rocznych testów przeprowadzonych w koksowni Przyjaźń należącej do JSW Koks SA
Ł Smędowski, A Sobolewski, M Bronny
Karbo, 88--97, 2014
12014
Wpływ właściwości plastycznych mieszanek węglowych na strukturę otrzymanych koksów
Ł Smędowski, M Krzesińska
Karbo 1, 30-38, 2012
12012
不同改性 Hummers 法合成氧化石墨 (英文)
R Muzyka, M Kwoka, L Smedowski, N Díez, G Gryglewicz
新型炭材料 1, 2017
2017
System prognozujący jakość koksu, jako narzędzie wspierające proces zarządzania jego produkcją.
A Sobolewski, Ł Smędowski
Przemysł Chemiczny 93 (12), 2096 – 2102, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20