Uğur ABAKAY
Uğur ABAKAY
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Gaziantep Üniversitesi
Verified email at gantep.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Futbolcu-antrenör iletişiminin farklı statülerdeki futbolcuların başarı motivasyonuyla ilişkisi
U Abakay
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 2010
212010
Video destekli zihinsel antrenman programinin futbolda şut becerisi üzerine etkisi
M ÖZDAL, F AKCAN, U ABAKAY, Ö DAĞLIOĞLU
Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 4 (2), 40-46, 2013
19*2013
Kadın Futbolcularda Antrenörle İletişim Düzeyi Ve Başarı Motivasyonu İlişkisi
U ABAKAY, E KURU
Gaziantep University Journal of Social Sciences, 20, 2013
192013
A comparison of communication levels of professional and amateur football players with their coaches.
U Abakay, E Kuru
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi 13 (1), 125-131, 2011
19*2011
Taekwondo sporcularının algıladığı liderlik özellikleri ile öz-yeterlik düzeyleri arasındaki ilişki
R Cengiz, G Korucu Aytan, U Abakay
E-Journal of New World Sciences Academy 7 (4), 69-78, 2012
182012
Üniversite öğrencilerinin beden algısı ve atılganlık düzeylerinin incelenmesi
U ABAKAY, F ALINCAK, AY Seda
Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2017 (9), 12-18, 2017
172017
Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi
T CİNPOLAT, F ALINCAK, U ABAKAY
Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 1 (1), 38-47, 2016
172016
Kadın voleybol ve futbolcularda iletişim becerileri ve saldırganlık düzeylerinin incelenmesi
N ÖZDEMİR, U ABAKAY
Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 2 (1), 41-52, 2017
16*2017
Research of attitudes of the students studying in schools of physical education and sport toward disabled kids
H OZTURK, U ABAKAY
Türk Spor ve Egzersiz Dergisi 16 (3), 66-68, 2014
122014
HOKEYCİLERİN İLETİŞİM BECERİLERİ VE SALDIRGANLIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
A YILDIRIM, U Abakay
İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2 (1), 17-28, 2015
112015
Remarks of class teachers on game and physical activities lesson in terms of disabled students
F Alıncak, FM Uğurlu, U Abakay, S Ayan
International Journal of Sport Studies 6 (7), 460-467, 2016
92016
The relationship between self-efficacy levels and leadership qualities that the taekwondo athlete perceive
R Cengiz, GK Aytan, U Abakay
E-Journal of New World Sciences Academy 7 (4), 68-78, 2012
92012
PROFESYONEL VE AMATÖR FUTBOLCULARIN STATÜ DEĞİŞKENİ AÇISINDAN BAŞARI MOTİVASYONU FARKLILIKLARI
U ABAKAY, K Emin
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 4 (3), 186-191, 2010
92010
Coach communication scale in football a study of validity and reliablity
U Abakay, E Kuru
Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport/Science …, 2009
92009
THE EFFECTS OF MICROTEACHING PRACTICES ON PRE-SERVICE PHYSICAL EDUCATION AND SPORT TEACHERS’ATTITUDES TOWARDS TEACHING PROFESSION
U Abakay, F Alincak, H Demir
European Journal of Education Studies, 2016
82016
Investigating physical education teacher candidates' epistemological beliefs
U Abakay
Life Science Journal 10 (3), 2658-2664, 2013
82013
THE EVALUATION OF HIGH SCHOOL 12TH GRADE STUDENTS’OPINIONS ABOUT THE EFFECTIVENESS OF PHYSICAL EDUCATION CLASSES
Ö Zengin, H Demir, F Alıncak, U Abakay
European Journal of Physical Education and Sport Science, 2016
72016
Ferdi ve takım sporlarıyla uğraşan bireylerin strese karşı koyabilme düzeylerinin karşılaştırması
F Alıncak, U Abakay
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl 3, 333-345, 2015
72015
Futbolcu-antrenör iletişiminin farklı statülerdeki futbolcuların başarı motivasyonuyla ilişkisi (Yayımlanmamış doktora tezi)
U Abakay
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2010
72010
Güreş Grekorornen Genç Milli Takım Sporcularanın
E Kuru, U Abakay
Başarı motivlotivasyon Düzeylerinin, Sportif Tecrübe ve Antrenman Sıklığı …, 2009
62009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20