Bibianna Balaj
Bibianna Balaj
Nicolaus Copernicus University, Faculty of Philosophy and Social Sciences
Dirección de correo verificada de umk.pl - Página principal
Título
Citado por
Citado por
Año
Wprowadzenie w zagadnienie interfejsów mózg-komputer
A Cudo, E Zabielska, B Bałaj
Studia z Psychologii w KUL, 2011
132011
ERPs in an oddball task under vection-inducing visual stimulation
P Stróżak, P Francuz, P Augustynowicz, M Ratomska, A Fudali-Czyż, ...
Experimental brain research 234 (12), 3473-3482, 2016
92016
Wpływ figuratywności obrazu i zapoznania się z informacją katalogową na percepcję estetyczną malarstwa współczesnego przez ekspertów i laików
M Szubielska, E Niestorowicz, B Bałaj
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica 9, 21-34, 2016
82016
Estetyczny odbiór fotografii poprzez stereotyp umysłowej niepełnosprawności twórcy
M Szubielska, B Bałaj, A Fudali-Czyż
Psychologia Społeczna 4 (23), 372-378, 2012
82012
Selective auditory attention and spatial disorientation cues effect on flight performance
R Lewkowicz, P Stróżak, B Bałaj, P Francuz, P Augustynowicz
Aerospace medicine and human performance 89 (11), 976-984, 2018
72018
Flights with the Risk of Spatial Disorientation in the Measurements of Oculomotor Activity of Pilots
R Lewkowicz, P Francuz, B Bałaj, P Augustynowicz
The Polish Journal of Aviation Medicine and Psychology 21 (3), 22-28, 2015
72015
Role of toys in the development and rehabilitation of children with developmental disorders
E Mikołajewska, T Komedziński, J Dreszer, B Bałaj, D Mikołajewski
Journal of Education, Health and Sport 5 (4), 224-228, 2015
62015
Selective attention and working memory under spatial disorientation in a flight simulator
P Stróżak, P Francuz, R Lewkowicz, P Augustynowicz, A Fudali-Czyż, ...
The International Journal of Aerospace Psychology 28 (1-2), 31-45, 2018
52018
Change detection flicker task effects on simulator-induced spatial disorientation events
R Lewkowicz, A Fudali-Czyż, B Bałaj, P Francuz
Aerospace medicine and human performance 89 (10), 863-872, 2018
42018
The impact of reading or listening to a contextual information relating to contemporary paintings on the evaluation by non-experts in the field of art
M Szubielska, P Francuz, E Niestorowicz, B Bałaj
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2018
42018
Wpływ słuchania opisu katalogowego dzieła malarskiego na skaning wzrokowy obrazu
B Bałaj, M Szubielska
W: S. Grucza, M. Płużyczka, P. Soluch (red.), Studi@ Naukowe 20, 77-90, 2014
42014
Analiza i interpretacja ruchów oczu w skaningu wyobrażeniowym.//Analysis and interpretation of eye movements in scanning imaginary.
B Bałaj
Studia z Psychologii w KUL 17, 169-188, 2011
42011
On the essentialism of places: Between conservative and progressive meanings
M Lewicka, K Rowiński, B Iwańczak, B Bałaj, AM Kula, T Oleksy, M Prusik, ...
Journal of Environmental Psychology 65, 101318, 2019
32019
Mental Size Scaling of Three-Dimensional Objects Perceived Visually or Tactilely
M Szubielska, B Bałaj
Advances in Cognitive Psychology 14 (3), 139-149, 2018
32018
Cognitive robots in the development and rehabilitation of children with developmental disorders
T Komendziński, E Mikołajewska, D Mikołajewski, J Dreszer, B Bałaj
Bio-Algorithms and Med-Systems 12 (3), 93-98, 2016
32016
Role of toys in the development of healthy infants
E Mikołajewska, T Komendziński, J Dreszer, B Bałaj, D Mikołajewski
Journal of Education, Health and Sport 5 (4), 219-223, 2015
32015
Umysłowa symulacja z wykorzystaniem wyobraźni motorycznej. Przegląd teorii i badań.
B Bałaj
Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią., 231-247, 2007
3*2007
Susceptibility to flight simulator-induced spatial disorientation in pilots and non-pilots
R Lewkowicz, B Bałaj, P Francuz
The International Journal of Aerospace Psychology 30 (1-2), 25-37, 2020
22020
Heart Rate Variability and Accelerometry as Classification Tools for Monitoring Perceived Stress Levels—A Pilot Study on Firefighters
M Meina, E Ratajczak, M Sadowska, K Rykaczewski, J Dreszer, B Bałaj, ...
Sensors 20 (10), 2834, 2020
22020
Auditory verbal working memory load effects on a simulator-induced spatial disorientation event
R Lewkowicz, P Stróżak, B Bałaj, P Francuz
Aerospace medicine and human performance 90 (6), 531-539, 2019
22019
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20