Józef Korbicz
Józef Korbicz
professor of automatic control, University of Zielona Góra
Dirección de correo verificada de issi.uz.zgora.pl - Página principal
Título
Citado por
Citado por
Año
Fault diagnosis: models, artificial intelligence, applications
J Korbicz, JM Koscielny, Z Kowalczuk
Springer Verlag, 2004
928*2004
Fault Diagnosis: Models
J Korbicz, JM Koscielny, Z Kowalczuk, W Cholewa, J Karbicz
Artificial Intelligence, Applications, 920, 2004
928*2004
Diagnostyka procesów: modele: metody sztucznej inteligencji: zastosowania
J Korbicz
3052002
Diagnostyka procesów
J Korbicz, JM Kościelny, Z Kowalczuk, W Cholewa
Modele. Metody sztucznej inteligencji. Zastosowania. Wydawnictwa Naukowo …, 2002
305*2002
Sztuczne sieci neuronowe: podstawy i zastosowania
J Korbicz, A Obuchowicz, D Uciński
Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, 1994
2881994
Computer-aided diagnosis of breast cancer based on fine needle biopsy microscopic images
M Kowal, P Filipczuk, A Obuchowicz, J Korbicz, R Monczak
Computers in biology and medicine 43 (10), 1563-1572, 2013
1772013
Sieci neuronowe
W Duch, J Korbicz, L Rutkowski, R Tadeusiewicz
Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, 2000
129*2000
Soft computing approaches to fault diagnosis for dynamic systems
JMF Calado, J Korbicz, K Patan, RJ Patton, J da Costa
European Journal of Control 7 (2-3), 248-286, 2001
1272001
A GMDH neural network-based approach to robust fault diagnosis: Application to the DAMADICS benchmark problem
M Witczak, J Korbicz, M Mrugalski, RJ Patton
Control Engineering Practice 14 (6), 671-683, 2006
1172006
Modeling, Diagnostics and Process Control: Implementation in the DiaSter System
J Korbicz, JM Koscielny
Springer Verlag, 2010
872010
Towards robustness in neural network based fault diagnosis
K Patan, M Witczak, JZ Korbicz
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science 18 (4 …, 2008
762008
„Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
W Duch, J Korbicz, L Rutkowski, R Tadeusiewicz
Sieci Neuronowe, EXIT, Warszawa, 2000
67*2000
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000
M Nałęcz, E Kącki, JL Kulikowski, A Nowakowski, E Waniewski
Tom V. Warszawa: EXIT, 2004
652004
Dynamic neural networks for process modelling in fault detection and isolation systems
J Korbicz, K Patan, A Obuchowicz
Applied Mathematics and Computer Science 9, 519-546, 1999
64*1999
A GMDH neural network-based approach to passive robust fault detection using a constraint satisfaction backward test
V Puig, M Witczak, F Nejjari, J Quevedo, J Korbicz
Engineering Applications of Artificial Intelligence 20 (7), 886-897, 2007
622007
Genetic programming based approaches to identification and fault diagnosis of non-linear dynamic systems
M Witczak, A Obuchowicz, J Korbicz
International Journal of Control 75 (13), 1012-1031, 2002
562002
Neuro-fuzzy networks and their application to fault detection of dynamical systems
J Korbicz, M Kowal
Engineering applications of artificial intelligence 20 (5), 609-617, 2007
552007
Confidence estimation of the multi-layer perceptron and its application in fault detection systems
M Mrugalski, M Witczak, J Korbicz
Engineering Applications of Artificial Intelligence 21 (6), 895-906, 2008
542008
A novel genetic programming approach to nonlinear system modelling: application to the DAMADICS benchmark problem
MF Metenidis, M Witczak, J Korbicz
Engineering Applications of Artificial Intelligence 17 (4), 363-370, 2004
512004
Analytical and knowledge‐based redundancy for fault diagnosis in process plants
Z Fathi, WF Ramirez, J Korbicz
AIChE journal 39 (1), 42-56, 1993
491993
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20