Segueix
Ramon Martí Castelló
Ramon Martí Castelló
Correu electrònic verificat a uab.cat
Títol
Citada per
Citada per
Any
Arqueología medieval. En las afueras del" medievalismo"
M Barceló, H Kirchner, R Martí, JM Lluró, JJ Torres
1601988
Les aigües cercades. Els qanat (s) de l'illa de Mallorca
MB Perello
641986
Col· lecció diplomàtica de la Seu de Girona:(817-1100)
R Martí
Diplomataris 13, 1997
561997
Palaus o almúnies fiscals a Catalunya i al-Andalus
R Martí, H Debax
Les sociétés méridionales à l'âge féodal: Espagne, Italie et sud de la …, 1999
341999
Palaus o almúnies fiscals a Catalunya i al-Andalus
R Martí, H Debax
Les sociétés méridionales à l'âge féodal: Espagne, Italie et sud de la …, 1999
341999
The design of irrigation systems in Al-Ándalus
M Barceló, H Kirchner, R Martí, JM Torres
Servei de publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona., 1998
341998
Hacia una arqueología hidráulica: la génesis del molino feudal en Cataluña
R Martí
Arqueología medieval. En las afueras del" medievalismo", 165-194, 1988
321988
L'ensangrerament: l'adveniment de les sagreres feudals
R Martí
Faventia 10 (1-2), 153-182, 1988
311988
Les insulae medievals catalanes
RM Castelló
Bolletí de la Societat Arqueològica Lul· liana: revista d'estudis històrics …, 1988
291988
Les sagreres a la Catalunya medieval
V Farías, R Martí, A Catafau
Biblioteca d’Història Rural, Col· lecció estudis 10, 2007
272007
Fars de l’islam antigues alimares d’al-Andalus
R Martí
Lingua 15, 95, 2008
242008
Territoria en transició al Pirineu medieval (segles VX)
R Martí
La vida medieval als dos vessants del Pirineu. III Curs d'Arqueologia d …, 1995
24*1995
Del fundus a la parrochia. Transformaciones del poblamiento rural en Cataluña durante la transición medieval
R Martí, P Sénac
De la Tarraconaise à la Marche Supérieure d'al-Andalus (IV-XI siècle): Les …, 2006
212006
Oriente y occidente en las tradiciones hidráulicas medievales
R Marti
El agua en zonas áridas: arqueología e historia.(I Coloquio de Historia y …, 1989
211989
Los faros en al-Andalus: un sistema original de transmisión de señales
R Martí
Fars de l'islam: antigues alimares d'Al-Andalus: actes del congrés celebrat …, 2008
162008
La primera expansió comtal a ponent del Llobregat
R Martí
Catalunya Romànica. XIX. L'alt Penedès, el baix Penedès, el Garraf, l'Anoia …, 1992
161992
Sistemas de irrigación y asentamientos islámicos en los términos de Huesa; Belerda; Tiscar-Don Pedro y Cuenca (Jaén)
MB Perelló
Anuario arqueológico de Andalucía 1988: Actividades sistemáticas. Informes y …, 1990
161990
Les explotacions rurals tardoantigues i altmedievals a la Catalunya Vella: una síntesi arqueològica
C Folch, J Gibert, R Martí
Estudis d'història agrària, 91-113, 2015
152015
Fars i torres de guaita a Catalunya: sobre la problemàtica dels orígens
R Martí, C Folch, J Gibert
Arqueologia medieval: revista catalana d'arqueologia medieval, 30-43, 2007
152007
Sistema de regadío y asentamientos andalusíes en la estribación sur de la Sierra de Cazorla
JMT Carbonell, MB Perelló, H Kirchner, RM Castelló
El agua en zonas áridas. Arqueología e historia. Hidráulica tradicional de …, 1989
151989
En aquests moments el sistema no pot dur a terme l'operació. Torneu-ho a provar més tard.
Articles 1–20