zeki coşkuner
zeki coşkuner
Firat Universty, Faculty of Sport Science,
Verified email at firat.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Taekwondo antrenmanlarinin çocuklarin motor gelişim düzeylerine etkisinin incelenmesi
M ŞAHİN, H Saraç, O Çoban, Z Coşkuner
Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 3 (1), 5-14, 2012
132012
Sporda grup dinamiği ve liderlik
B Çoban, Z Coşkuner
Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 2006
112006
The effect of crisis of global economic to sport sponsorship in Turkey
Z Coşkuner, A Gacar, B Çoban, S Devecioğlu
XIII IASE and III ESEA Conferences on Sports Economics. Retrieved November 5 …, 2011
102011
GÜREŞÇİLERİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
A Gacar, Z Coşkuner
Sport Sciences 5 (3), 195-203, 2010
102010
Engellilerde egzersiz ve spor eğitimi bölümü öğrencilerinin engellilere yönelik tutumlarının incelenmesi
YE Karakaya, Ç Tan, M Açak, Z Coşkuner
92016
Güzel sanatlar ve spor lisesi, spor bölümü öğrencilerinin sayısal derslere karşı tutumları (Elazığ örneği)
V Çınar, R Pala, YS Biçer, Z Coşkuner
82013
Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğretmen adayları ile eğitim fakültesi öğretmen adaylarının bilimsel epistemolojik inançlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi …
E Bayrak, B Çoban, V Çınar, Z Coşkuner
82013
An investigation of the effects of taekwondo training on the motor developmen levels of children
M Şahin, H Saraç, O Çoban, Z Coşkuner
Journal of Sports and Performance Researches 3 (1), 5-14, 2012
82012
ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA VOLEYBOL OYNAYAN SPORCULARIN SPORA YÖNELİK BEKLENTİ VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ)
HÇ Batmaz, F YILDIRIM, Z Coşkuner, M KARADAG, A ATALI
Sport Sciences 8 (4), 65-74, 2013
72013
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMEN ADAYLARININ DÜŞÜNME STİLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Z COŞKUNER, A GACAR, N YANLIÇ
Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 3 (1), 25-32, 2012
62012
İlköğretimde beden eğitimi dersinde kullanılan öğretmen kılavuz kitaplarının sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi, 9
B Çoban, YE Karakaya, Z Coşkuner
Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 20-22, 2010
62010
Türkiye’de bulunan gençlik kamplarının analizi
Z Coşkuner
Elazığ: Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor …, 2009
62009
A study on assertiveness level of college students who are doing orienteering sports
Z Coskuner, B Çoban, Y Savucu, A Gacar, E Genc
Proceedings of the 18th International Business Research Conference, 2012
52012
ÖĞRETİM TEKNİĞİ OLARAK KAVRAM HARİTALARININ “SPORDA BESLENME” DERSİNDE KULLANILMASI
B ÇOBAN, S DEVECİOĞLU, Z ÇOŞKUNER
Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi 6 (2), 141-146, 2008
42008
Milli eğitim bakanlığı gençlik kamplarının analizi ve katılımcı gençlerin memnuniyet düzeyleri
B Çoban, Z Coşkuner
32010
Spor Bilimleri Alanında Eğitim Alan Öğrencilerin Kariyer Geleceklerine Yönelik Tutumları
Y KILIÇ, Z Coşkuner, YE Karakaya
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 15 (23), 2064-2078, 2020
22020
Expectation and satisfaction of youths who participate to summer camps in Turkey
Y Savucu, Z Coşkuner
22011
Taekwondo sporu yapan 7 ve 8 yaşlarındaki erkek çocukların bazı fiziksel ve antropometrik ölçümlerinin incelenmesi
M Şahin, A Şahin, O Çoban, Z Coşkuner
22011
Güreşçilerin sürekli kaygı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi
A Gacar, Z Coşkuner
22010
Türkiye Süper Ligi’ndeki Oyun İçi Değişkenlerin Analizi
Z COŞKUNER, H BÜYÜKÇELEBİ, K KURAK
GERMENİCA Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 1 (1), 46-54, 2019
12019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20