Follow
Paweł Swianiewicz
Title
Cited by
Cited by
Year
Patterns of local autonomy in Europe
A Ladner, N Keuffer, H Baldersheim, N Hlepas, P Swianiewicz, K Steyvers, ...
Palgrave Macmillan, 2019
2872019
Consolidation or fragmentation
P Swianiewicz
The size of local, 2002
231*2002
An empirical typology of local government systems in Eastern Europe
P Swianiewicz
Local Government Studies 40 (2), 292-311, 2014
2292014
Finanse lokalne-teoria i praktyka
P Swianiewicz
Municipium, 2004
2172004
If territorial fragmentation is a problem, is amalgamation a solution? An East European perspective
P Swianiewicz
Local Government Studies 36 (2), 183-203, 2010
2152010
Local democracy and the processes of transformation in East-Central Europe
H Baldersheim
Routledge, 2019
1932019
Finanse samorządowe. Koncepcje, realizacja, polityki lokalne
P Swianiewicz
Municipium, Warszawa, 2011
162*2011
Territorial consolidation reforms in Europe
P Swianiewicz
(No Title), 2010
1612010
Inter-municipal cooperation in Europe
F Teles, P Swianiewicz
London: Palgrave Macmillan 10, 978-3, 2018
120*2018
Spoleczne i polityczne zróżnicowanie aglomeracji w Polsce—waniliowe centrum, mozaika przedmieść
P Swianiewicz, U Klimska
Prace i Studia Geograficzne 35, 45-70, 2005
1022005
Nierówne koalicje--liderzy miejscy w poszukiwaniu nowego modelu zarządzania rozwojem
P Swianiewicz, U Klimska, A Mielczarek
Scholar, 2004
1022004
If territorial fragmentation is a problem, is amalgamation a solution?–Ten years later
P Swianiewicz
Local Government Studies 44 (1), 1-10, 2018
992018
Szafarze darów europejskich: kapitał społeczny a realizacja polityki regionalnej w polskich województwach
P Swianiewicz, J Herbst, M Lackowska, A Mielczarek
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2008
992008
Public perception of local governments
P Swianiewicz
Local Government and Public Service Reform Initiative, 2001
992001
Local government systems: Grasping the institutional environment of mayors
H Heinelt, N Hlepas, S Kuhlmann, P Swianiewicz
Political leaders and changing local democracy: The European mayor, 19-78, 2018
95*2018
Sprawność instytucjonalna administracji samorządowej w Polsce-zróżnicowanie regionalne
P Swianiewicz, W Dziemianowicz, M Mackiewicz
Samorząd Terytorialny, 22-36, 2000
902000
Local government borrowing: Risks and rewards
P Swianiewicz
Open Society Institute, 2004
882004
Nowe interpretacje teoretyczne polityki miejskiej
P Swianiewicz
Studia Regionalne i Lokalne 6 (22), 5-25, 2005
822005
The impact of municipal territorial reforms on the economic performance of local governments. A systematic review of quasi-experimental studies
A Gendźwiłł, A Kurniewicz, P Swianiewicz
Space and Polity 25 (1), 37-56, 2021
802021
The political ecology of the metropolis: Metropolitan sources of electoral behaviour in eleven countries
H Bäck, D Čermįk, A Hazan, V Hoffmann-Martinot, T Kosteleckż, ...
ECPR press, 2013
782013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20