Follow
Paweł Swianiewicz
Title
Cited by
Cited by
Year
Consolidation or fragmentation
P Swianiewicz
The size of local, 2002
211*2002
An empirical typology of local government systems in Eastern Europe
P Swianiewicz
Local Government Studies 40 (2), 292-311, 2014
2032014
Finanse lokalne-teoria i praktyka
P Swianiewicz
Municipium, 2004
1992004
If territorial fragmentation is a problem, is amalgamation a solution? An East European perspective
P Swianiewicz
Local Government Studies 36 (2), 183-203, 2010
1842010
Local democracy and the processes of transformation in East-Central Europe
H Baldersheim
Routledge, 2019
1802019
Patterns of local autonomy in Europe
A Ladner, N Keuffer, H Baldersheim, N Hlepas, P Swianiewicz, K Steyvers, ...
Palgrave Macmillan, 2019
1802019
Territorial consolidation reforms in Europe
P Swianiewicz
Local Government and Public Service Reform Initiative, Open Society Institute, 2010
1482010
Finanse samorządowe. Koncepcje, realizacja, polityki lokalne
P Swianiewicz
Municipium, Warszawa, 2011
1452011
Nierówne koalicje--liderzy miejscy w poszukiwaniu nowego modelu zarządzania rozwojem
P Swianiewicz
Scholar, 2004
982004
Public perception of local governments
P Swianiewicz
Local Government and Public Service Reform Initiative, 2001
932001
Szafarze darów europejskich: kapitał społeczny a realizacja polityki regionalnej w polskich województwach
P Swianiewicz, J Herbst, M Lackowska, A Mielczarek
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2008
912008
Spoleczne i polityczne zróżnicowanie aglomeracji w Polsce—waniliowe centrum, mozaika przedmieść
P Swianiewicz, U Klimska
Prace i Studia Geograficzne 35, 2005
912005
Sprawność instytucjonalna administracji samorządowej w Polsce-zróżnicowanie regionalne
P Swianiewicz, W Dziemianowicz, M Mackiewicz
Samorząd Terytorialny, 22-36, 2000
852000
Local government borrowing: Risks and rewards
P Swianiewicz
Open Society Institute, 2004
832004
If territorial fragmentation is a problem, is amalgamation a solution?–Ten years later
P Swianiewicz
Local Government Studies 44 (1), 1-10, 2018
752018
Nowe interpretacje teoretyczne polityki miejskiej
P Swianiewicz
Studia Regionalne i Lokalne 6 (22), 5-25, 2005
752005
Local government systems: Grasping the institutional environment of mayors
H Heinelt, N Hlepas, S Kuhlmann, P Swianiewicz
Political leaders and changing local democracy, 19-78, 2018
73*2018
Atrakcyjność inwestycyjna miast: raport z badań
P Swianiewicz, W Dziemianowicz
Transformacja gospodarki, 1998
67*1998
The political ecology of the metropolis: Metropolitan sources of electoral behaviour in eleven countries
H Bäck, D Čermįk, A Hazan, V Hoffmann-Martinot, T Kosteleckż, ...
ECPR press, 2013
662013
Divided loyalties? Mayors between party representation and local community interests
F Fallend, G Ignits, P Swianiewicz
The European Mayor, 245-270, 2006
642006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20