Follow
IUCU B.ROMIȚĂ
IUCU B.ROMIȚĂ
Verified email at unibuc.ro
Title
Cited by
Cited by
Year
Managementul şi gestiunea clasei de elevi: fundamente teoretico-metodologice
R Iucu
Polirom, 2000
1502000
Instruirea şcolară: perspective teoretice şi aplicative
RB Iucu
Polirom, 2008
134*2008
Formarea cadrelor didactice: sisteme, politici, strategii
RB Iucu
Humanitas Educaţional, 2004
134*2004
Managementul clasei de elevi
R Iucu
Editura Polirom, Iaşi, 2006
1062006
Authentic learning in adult education
RB Iucu, E Marin
Procedia-Social and Behavioral Sciences 142, 410-415, 2014
992014
Pedagogie
E Păun, D Potolea
Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative. Iaşi: Polirom, 69-85, 2002
962002
Teaching entrepreneurship to educational sciences students
C Martin, RB Iucu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 116, 4397-4400, 2014
702014
Professionals' perceptions about the use of research in educational practice
G Ion, R Iucu
European Journal of Higher Education 4 (4), 334-347, 2014
582014
Pregătirea psihopedagogică
D Potolea, I Neacşu, R Iucu, IO Pânişoară
Manual pentru definitivat şi gradul didactic II, 404-425, 2008
522008
Formarea cadrelor didactice
R Iucu
Sisteme, politici, strategii, Ed. Humanis Educaţional, Bucureşti, 2004
522004
The impact of postgraduate studies on the teachers’ practice
G Ion, R Iucu
European Journal of Teacher Education 39 (5), 602-615, 2016
482016
Şcoala la răscruce
L Vlăsceanu, A Neculau, D Potolea
Schimbare şi continuitate în învăŃământul obligatoriu. Studiu de impact …, 2002
412002
Managementul clasei de elevi: aplicaţii pentru gestionarea situaţiilor de criză educaţională
RB Iucu
Polirom, 2006
332006
Pregătirea psihopedagogică: manual pentru definitivat şi gradul didactic II
D Potolea, I Neacşu, R Iucu
Polirom, 2008
28*2008
Pedagogie
R Iucu, M Manolescu
Editura Fundaţiei Culturale „Dimitrie Bolintineanu”, Bucureşti, 2001
262001
The Professional Mobility of Teachers-new tendencies in the global society
R Iucu, IO Pânişoară, G Pânişoară
Procedia-Social and Behavioral Sciences 11, 251-255, 2011
242011
Educaţia preşcolară în România
E Păun, R Iucu
Iaşi: Editura Polirom, 2002
24*2002
Does research influence educational policy? The perspective of researchers and policy-makers in Romania
G Ion, R Iucu
The European Higher Education Area: Between Critical Reflections and Future …, 2015
222015
Elemente de pedagogie
RB Iucu, M Manolescu
Credis, 2004
202004
Ten Years after Bologna: Towards a European teacher education area
R IUCU
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României The first ten years after …, 2010
182010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20