Bilal Çoban
Bilal Çoban
Verified email at firat.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Beden eğitimi öğretmen adaylarının öz yeterlik algıları ile mesleki kaygıları arasındaki ilişki
ME Kafkas, A Mahmut, B Çoban, T Karademir
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (2), 2010
632010
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVINA KATILAN ÖĞRENCİLERDE BENLİK SAYGISI VE DUYGUSAL ZEKA
T KARADEMİR, E DÖŞYILMAZ, B ÇOBAN, ME KAFKAS
Kastamonu Eğitim Dergisi 18 (2), 653-674, 2010
622010
Okul öncesi eğitimde eğitsel oyunlar: Oyunlar-rontlar-saymacalar-şiirler
B Çoban
Nobel, 2006
602006
Türkiye’de spor kulüplerinin şirketleşmeye yönelimlerinin değerlendirilmesi
S Devecioğlu, B Çoban, YE Karakaya, Ö Karataş
Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 10 (2), 35-42, 2012
362012
Sporun Yönetsel Yapisinda Örgütsel Adalet Kuramina Bakiş
T Karademir, B Çoban
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 4 (1), 48-62, 2010
302010
Üniversitelerde öğrenim gören taekwondo milli takım sporcularının maç öncesi kaygı düzeylerinin belirlenmesi
H Bingöl, B Çoban, Ş Bingöl, C Gündoğdu
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi 14 (1), 121-125, 2012
292012
Boundaries of middle-class identities in Turkey
IK Hazır
The Sociological Review 62 (4), 675-697, 2014
282014
Beden eğitimi ve oyun öğretimi
B Çoban, A Ünveren
Oğuzhan Zirek (Editör). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2007
262007
Türkiye Futbol Federasyonu’nun Özerkliği
S Devecioğlu, B Çoban
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 8 (3), 49-58, 2003
242003
Türkiye’de spor eğitimi sektörünün görünümü
S DEVECİOĞLU, B Çoban, YE KARAKAYA
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 9 (3), 627-654, 2011
222011
The emotional intelligence of students who are sitting a special-ability examination
B Coban, T Karademir, M Acak, S Devecioğlu
Social Behavior and Personality: an international journal 38 (8), 1123-1134, 2010
212010
Sınıf öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilerin topluma hizmet uygulamaları dersine ilişkin tutumlarının diğer bölümler ile karşılaştırılması (Erzincan Üniversitesi örneği). 9
B Çoban, A Kaşkaya, Ö Ağırbaş
Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 20-22, 2010
212010
İlköğretim 2. kademe eğitsel oyunlar. 2
B Çoban, E Nacar
Baskı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2008
182008
TÜRKİYE’DEKİ BELEDİYE BAŞKANLARININ SPOR HİZMETLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
B ÇOBAN, S DEVECİOĞLU
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 11 (1), 49-60, 2006
182006
İşitme engelli milli sporcular ile spor yapmayan işitme engellilerin benlik saygısı düzeylerinin karşılaştırılması
Ö Karakoç, B Çoban, N Konar
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilim Dergisi 14 (1), 12-17, 2012
172012
GELECE? Y PLANLAMADA STRATEJYK YÖNETYM VE SWOT ANALYZY: KAVRAMSAL YAKLA? IMLAR
B Çoban, YE KARAKAYA
Social Sciences 5 (4), 342-352, 2010
162010
Ortaöğretimde ve üniversitelerde eğitsel oyunlar
B Çoban
Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2006
162006
Probleme dayalı öğrenmenin öğrencilerin akademik başarılarına, yaratıcılıklarına ve transfer becerilerine etkisi
B Çoban
Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri …, 2014
152014
Spor kulüplerinin yönetim modellerinin değerlendirilmesi
S Devecioğlu, B Çoban, YE Karakaya
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011
152011
An evaluation of the job satisfaction levels of Turkish provincial football referees
B Coban
Social Behavior and Personality: an international journal 38 (9), 1153-1165, 2010
152010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20