Mahmut Açak
Mahmut Açak
Verified email at inonu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Beden eğitimi öğretmeninin el kitabı
M Açak
Morpa Kültür yayınları, 2005
932005
Beden eğitimi öğretmen adaylarının öz yeterlik algıları ile mesleki kaygıları arasındaki ilişki
ME Kafkas, A Mahmut, B Çoban, T Karademir
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (2), 2010
632010
İşitme engelli ve işitme engelli olmayan futbolcuların benlik saygıları ve saldırganlık düzeylerinin incelenmesi
A Mahmut, K Oktay
İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2 (2), 1-11, 2011
312011
Spor yaralanmaları ve rehabilitasyon
A Bağrıaçık, M Açak
Morpa Kültür yayınları, 2005
262005
YILDIZ ERKEK MİLLİ VE AMATÖR BADMİNTONCULARIN BAZI FİZİKSEL, FİZYOLOJİK VE ANTROPOMETRİK PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
ME KAFKAS, C TAŞKIRAN, C ARSLAN, A Mahmut
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 3 (1), 13-20, 2009
242009
YILDIZ ERKEK MİLLİ VE AMATÖR BADMİNTONCULARIN BAZI FİZİKSEL, FİZYOLOJİK VE ANTROPOMETRİK PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
ME KAFKAS, C TAŞKIRAN, C ARSLAN, A Mahmut
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 3 (1), 13-20, 2009
242009
12 HAFTALIK DÜZENLİ AEROBİK VE DİRENÇ EGZERSİZLERİNİN ORTA YAŞ ERKEK VE KADINLARIN VÜCUT KOMPOZİSYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ
ME KAFKAS, T KARADEMİR, A Mahmut
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 3 (3), 178-183, 12
2212
The emotional intelligence of students who are sitting a special-ability examination
B Coban, T Karademir, M Acak, S Devecioğlu
Social Behavior and Personality: an international journal 38 (8), 1123-1134, 2010
212010
Investigation of the Relationship between Preservice Physical Education Teachers' Sense of Self-Efficacy and Professional Concerns.
ME KAFKAS, M AÇAK, B ÇOBAN, T KARADEMİR
Inonu University Journal of the Faculty of Education (INUJFE) 11 (2), 2010
152010
SPOR SPONSORLUĞUNDA SEKTÖREL YAKLAŞIMLAR
T KARADEMİR, S DEVECİOĞLU, B ÇOBAN, A Mahmut, ME KAFKAS
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 7 (4), 151-157, 2009
142009
İşitme engelli futsal sporcularının çeviklik ve görsel reaksiyon zamanının karşılaştırılması
M Açak, T Karademir, Y Taşmektepligil, E Çalışkan
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 14 (2), 283-289, 2012
112012
Beden eğitimi öğretmeni el kitabı
M Açak
Morpa Yayınları, 2006
112006
TAEKWONDO MÜSABAKA KURALLARINDA YAPILAN BAZI DEĞİŞİKLİKLERİN MÜSABAKALARDA KULLANILAN TEKNİKLERE OLAN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
O İMAMOĞLU, A Mahmut, L BAYRAM
Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 1 (1), 30-37, 2010
102010
Sporun yaşam becerilerine etkisi ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması
S Düz, A Mahmut
İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5 (9), 74-86, 2018
92018
Engellilerde egzersiz ve spor eğitimi bölümü öğrencilerinin engellilere yönelik tutumlarının incelenmesi
YE Karakaya, Ç Tan, M Açak, Z Coşkuner
92016
Self-esteem levels among hearing impaired athletes participating in the European Futsal championship
M Acak
Energy Education Science and Technology Part b: Social and Educational …, 2012
92012
Deaf athlete: Is there any difference beyond the hearing loss?
EA Ercan, A Kılıç, S Savaş, M Acak, Z Bıyıklı, HF Töre
72016
İşitme engelli öğrencilerin Benlik saygılarının bazı değişkenlere göre incelenmesi
A Mahmut, T Karademir
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (2), 165-179, 2011
72011
HENTBOLCULARIN SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN BAZI DEGİŞKENLER AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI
E Nacar, A Mahmut, MF Karahüseyinoğlu
Sport Sciences 6 (1), 1-12, 2011
72011
Self esteem levels of students who participate in special ability examinations to attend the department of physical education and sport teaching in Turkey
T Karademir, M Açak, B Çoban
World Applied Sciences Journal 12 (3), 279-286, 2011
72011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20