Zrinjka Stancic
Zrinjka Stancic
redovita profesorica, Sveučilište u Zagrebu
Dirección de correo verificada de erf.hr - Página principal
Título
Citado por
Citado por
Año
STVARANJE INKLUZIVNE KULTURE ŠKOLE.
Đ Ivančić, Z Stančić
Croatian Review of Rehabilitation Research/Hrvatska Revija za …, 2013
642013
ISTRAŽIVANJE NEKIH ASPEKATA RANE INTERVENCIJE U DJETINJSTVU1
T KOŠIÿEK, D KOBETI, Z STANÿIý, IJ OREB
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 46 (1), 1-14, 2009
332009
Stavovi učitelja prema poučavanju kao determinanta njihove spremnosti za dodatno stručno usavršavanje
Z Stančić, L Kiš-Glavaš, L Igrić
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 37 (2), 143-152, 2001
25*2001
Neki aspekti percipirane kompetencije za ulogu učitelja u inkluzivnoj školi
Z Stančić, S Horvatić, B Nikolić
Jurčević Lozančić, A., Opić, S.(ed): Škola, odgoj i učenja za budućnost, 343-354, 2011
152011
Individualizirani odgojno-obrazovni programi
Đ Ivančić, Z Stančić
Od teškoća u razvoju prema planu podrške učenicima s posebnim potrebama U …, 2006
142006
Didaktičko-metodički aspekti rada s učenicima s posebnim potrebama
Đ Ivančić, Z Stančić
U Kiš-Glavaš, L., Fulgosi-Masnjak, R.(Ur.) Do prihvaćanja zajedno …, 2002
142002
Roditelji-suradnici škole
Đ Ivančić, Z Stančić
U Igrić, Lj.(Ur): Moje dijete u školi, priručnik za roditelje, Zagreb …, 2004
132004
Sociometrijski položaj učenika usporenog kognitivnog razvoja uključenih u različite modele odgojno-obrazovnog rada
Z Stančić
Defektologija 24 (2), 35-46, 1988
121988
Multidisciplinary collaboration and ICT services for people with complex communication needs
Z Stančić, JF Škrinjar, M Ljubešić, Ž Car
2011 Proceedings of the 34th International Convention MIPRO, 236-241, 2011
112011
Razlikovni pristup u inkluzivnoj školi
Đ Ivančić, Z Stančić
Osnove edukacijskog uključivanja. Škola po mjeri svakog djeteta je moguća …, 2015
72015
Some indicators of satisfaction with the support system for students with disabilities in Secondary Education in Croatia.
Z Stančić, L Kiš-Glavaš, B Nikolić
Revista electrónica interuniversitaria de formación del profesorado 18 (1), 2015
72015
Uloga defektologa–stručnog suradnika u redovitoj školi
Z Stančić, J Kudek Mirošević
Zbornik učiteljski akademije u Zagrebu 3 (1), 277-287, 2001
72001
Sociometrijski položaj učenika usporenog kognitivnog razvoja u redovnim osnovnim školama i neke njegove hipotetičke determinante
Z Stančić
Defektologija 26 (2), 177-192, 1990
71990
Systems of support for persons with complex communication needs
Z Stančić, JJF Škrinjar, Ž Car, VV Štetić, J Pibernik
2013 36th International Convention on Information and Communication …, 2013
52013
Nastavnik-čimbenik kvalitete u odgoju i obrazovanju učenika usporenog kognitivnog razvoja
Z Stančić, D Ivančić
Drugi međunarodni znanstveni kolokvij: Nastavnik–čimbenik kvalitete u odgoju …, 1999
51999
Razlike u procjeni roditelja i nastavnika o ponašanju učenika s mentalnom retardacijom
Z Stančić, J Škrinjar
Defektologija 28 (1-2 Suplement/2), 63-74, 1992
41992
Review of the Results of Morphometric and Morphogenetic Analyses of Early Pleistocene Micromammals and Upper Pleistocene Cave Bears in Croatia
G Jambrešić
Geologia Croatica 50 (2), 225-230, 1997
31997
Razlike u svladavanju nastavnog gradiva iz hrvatskog jezika u učenika usporenog kognitivnog razvoja uključenih u redovite ili posebne uvjete odgoja i obrazovanja
Z Stančić, V Galešev, Đ Ivančić
Defektologija 31 (1-2), 79-92, 1995
31995
Neke razlike u aaptivnom ponašanju učenika s mentalnom retardacijom
L Igrić, Z Stančić
Defektologija 26 (2), 193-200, 1990
31990
Individualizirani izobraževalni programi z vidika starša
Z Stančić, K Matejčić
4. Mednarodna konferenca o specifičnih učnih težavah Otrici in mladostniki s …, 2014
12014
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20