oğuzhan altungül
oğuzhan altungül
Verified email at firat.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Sporun toplumsal boyutlarının değerlendirilmesi
MF Karahüseyinoğlu, MO Ramazanoğlu, ET Demirel, O Altungül, ...
452005
SPORTİF AÇIDAN REKREASYON ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ
F Ramazanoğlu, O Altungül, A Özer, S Yüksekokulu-ELAZIĞ
Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi 3 (1), 199-202, 2004
332004
TÜRKİYENİN SPORDAKİ KONUMUNUN BAZI AVRUPA ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
MF KARAHÜSEYİNOĞLU, F RAMAZANOĞLU, E NACAR, ...
Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi 3 (3), 75-82, 2005
252005
Spor teknolojilerinde inovasyon
S Devecioğlu, O Altıngül
Varol A, Varol Y, Çelik V, editörler. IATS 11, 16-18, 2011
22*2011
Futbol aktivitelerine katılanların kişilik özellikleri ışığında stres düzeylerinin belirlenmesi/Stress level determination under the light of personal characteristics of the …
O ALTUNGÜL
162006
Examination of thinking styles of trainers from different branches
A Gacar, O ALTUNGÜL, E NACAR
Annals of Applied Sport Science 3 (4), 1-8, 2015
32015
Gençlik ve spor taşra teşkilatı personelinin eğitim ve medeni durumunun iş doyumu üzerine etkisi
MO Ramazanoğlu, ET Demirel, O Altungül, F Ramazanoğlu, A Özer
22005
Determination of the stress level of individuals who get involved in football activities in the light of their personality traits
O ALTUNGÜL, S DEVECİOĞLU
International Journal of Sport Studies 5 (1), 7-11, 2006
12006
The Impact of Sports on Expressing One’s Feelings
DY Söyler, MF Karahüseyinoğlu, O Altungül
Journal of Education and Training Studies 5 (4), 2017
2017
Branches Investigation of the Religious Beliefs in Various Terms of Variables of the Turkish National Team Athletes in Individual.
O Altungül
Journal of Education and Training Studies 5 (4), 209-213, 2017
2017
Investigating the Impellent and Attractant Factors Effecting the Development of Sport Tourism Point of View of the Physical Education and Tourism Experts of Ardebil Province …
M IMANZADEH, MF KARAHÜSEYİNOĞLU, O ALTUNGÜL, MP KULTAPA
Journal Home Page: www. ijasmjournal. com 2 (2), 67-72, 2017
2017
Zorkhaneh and Modernization process in View Point of Irans superior mentors
M Imanzadeh, O Altungül, N Parastar
INTERNATIONAL JOURNAL, 2015
2015
Elazığspor futbol takımı taraftarının sosyo-ekonomik düzeyilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi
A Kırtepe, İ Ataş, O Altungül, E Yıldırım, Z Coşkuner
2015
Personel Yönetimi Boyutları Açısından Taekwondo Spor İşletmeleri Çalışanlarında İş Doyumu
F RAMAZANOĞLU, HC İKİZLER, A DEMİR, N RAMAZANOĞLU, ...
Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi 3 (3), 2004
2004
TAEKWONDOCULARIN SPORA MOTİVE OLMALARINDA ÖDÜLÜN ETKİSİ
F RAMAZANOĞLU, ALİ TEKİN, E ZORBA, AC GÜRKAN, O ALTUNGÜL, ...
Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi 3 (1), 215-219, 2004
2004
TÜRKİYENİN SPORDAKİ KONUMUNUN BAZI AVRUPA ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
MF KARAHÜSEYİNOĞLU, F RAMAZANOĞLU, E NACAR, Y SAVUCU, ...
TAEKWONDO SPOR İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
F RAMAZANOĞLU, CAN İKİZLER, A DEMİR, N RAMAZANOĞLU, ...
Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi 3 (1), 203-210, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17