Follow
Jesús Jiménez
Jesús Jiménez
Departament de Filologia Catalana, Universitat de València
Verified email at uv.es - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
L'estructura sil·làbica del català
J JIMÉNEZ
València/Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana/PAM, 1999
751999
Andalusian vowel harmony: Weak triggers and perceptibility
J Jiménez, MR Lloret
Treball presentat a la Old-World Conference in Phonology 4, 2007
54*2007
Un análisis "óptimo" de la armonía vocálica del andaluz
MR Lloret, J Jiménez
Verba: Anuario galego de filoloxia, 293-325, 2009
412009
L'estructura sil·làbica del dialecte valencià
J Jiménez
PhD diss. València: Universitat de València, 1997
40*1997
Valencian vowel harmony
J Jiménez
Rivista di lingüística 10 (1), 137-162, 1998
371998
Marcatge posicional i prominència en el vocalisme àton
MR Lloret, J Jiménez
Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 55-91, 2008
362008
Altres fenòmens vocàlics en el mot
J Jiménez
Gramàtica del català contemporani, 169-194, 2006
202006
Asimetrías perceptivas y similitud articulatoria en la asimilación de sonoridad del catalán
J Jiménez, MR Lloret
Cuadernos de Lingüística del IUI Ortega y Gasset, 2008, vol. 15, p. 71-90, 2008
192008
Harmonia vocàlica: paràmetres i variació
JJ Martínez, MR Lloret
Estudis Romànics 33, 53-80, 2011
172011
L’harmonia vocàlica en valencià
J Jiménez
Bover i Font, August/Lloret, Maria-Rosa/Vidal-Tibitts, Mercè (ed.): Actes …, 2001
15*2001
De la coarticulación a la armonía vocálica en valenciano
R Herrero, J Jiménez
Studies in phonetics, phonology and sound change in Romance, 43-63, 2013
122013
Prominence-driven epenthesis: evidence from Catalan
MR Lloret, J Jiménez
ms., Universitat de Barcelona/Universitat de Valencia. Disponible en red …, 2007
12*2007
Els aplecs «ts» i «dz» en valencià. Una anàlisi des de la teoria de l'optimitat
J Jiménez
Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 81-111, 1995
111995
Producción del sistema vocálico del español por hablantes de chino
J Jiménez, A Tang
RLA. Revista de lingüística teórica y aplicada 56 (1), 13-34, 2018
102018
La forma dels pronoms clítics catalans: condicions sil· làbiques i alineament morfològic
J Jiménez, J Todolí, M Vide
Actes del XIè Congrés de Llenguatges Naturals i Llenguatges Formals …, 1995
101995
Vowel harmony
J Jiménez, MR Lloret
The Routledge Handbook of Spanish Phonology, 100, 2020
92020
Darreres tendències en fonologia generativa
J Jiménez, MR Lloret
Estudios Catalanes, 2004, num. 2, p. 111-128, 2004
9*2004
Vocalic adjustments under Positional Markedness in Catalan and other Romance languages
MR Lloret, J Jiménez
8*2013
Entre la articulación y la percepción: Armonía vocálica en la península Ibérica
J Jiménez, MR Lloret
Actes du XXVe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes …, 2010
82010
Poesia bastida amb materials planers: Optimització del ritme en els alexandrins d’Estellés
J Jiménez
Zeitschrift für Katalanistik 32, 223-269, 2019
72019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20