Jesús Jiménez
Jesús Jiménez
Departament de Filologia Catalana, Universitat de València
Correu electrònic verificat a uv.es - Pàgina d'inici
Títol
Citada per
Citada per
Any
L'estructura sil· làbica del català
J Jiménez
Universitat de València, 1999
581999
Andalusian vowel harmony: Weak triggers and perceptibility
J Jiménez, MR Lloret
Treball presentat a la Old-World Conference in Phonology 4, 2007
37*2007
Marcatge posicional i prominència en el vocalisme àton
MR Lloret, J Jiménez
Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 55-91, 2008
322008
Valencian vowel harmony
J Jiménez
Rivista di lingüística 10 (1), 137-162, 1998
321998
L'estructura sil·làbica del dialecte valencià
J Jiménez
PhD diss. València: Universitat de València, 1997
32*1997
Un análisis "óptimo" de la armonía vocálica del andaluz
MR Lloret, J Jiménez
Verba: Anuario galego de filoloxia, 293-325, 2009
232009
Altres fenòmens vocàlics en el mot
J Jiménez
Gramàtica del català contemporani 1, 171-194, 2002
192002
Asimetrías perceptivas y similitud articulatoria en la asimilación de sonoridad del catalán
J Jiménez, MR Lloret
Cuadernos de Lingüística del IUI Ortega y Gasset, 2008, vol. 15, p. 71-90, 2008
142008
De la coarticulación a la armonía vocálica en valenciano
R Herrero, J Jiménez
Studies in phonetics, phonology and sound change in Romance, 43-63, 2013
112013
L’harmonia vocàlica en valencià
J Jiménez
Bover i Font, August/Lloret, Maria-Rosa/Vidal-Tibitts, Mercè (ed.): Actes …, 2001
112001
Harmonia vocàlica: paràmetres i variació
JJ Martínez, MR Lloret
Estudis Romànics, 53-80, 2011
92011
Entre la articulación y la percepción: Armonía vocálica en la península Ibérica
J Jiménez, MR Lloret
Actes du XXVe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes …, 2010
82010
Prominence-driven epenthesis: evidence from Catalan
MR Lloret, J Jiménez
Ms.][FonCat 19], 2007
8*2007
La forma dels pronoms clítics catalans: condicions sil· làbiques i alineament morfològic
J Jiménez, J Todolí
Lenguajes Naturales y Lenguajes Formales, 49-437, 1995
81995
Semivocals en la cruïlla: enfortiment i lenició en els marges sil·làbics
J Jiménez, MR Lloret
Actes del XVI Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes …, 2015
72015
Two kinds of vowel epenthesis in Alguerese Catalan
MR LLORET, J JIMÉNEZ
comunicació presentada a 2nd Phonetics and Phonology in Iberia, 20-21, 2005
7*2005
Morphology in Phonology: introduction
MR Lloret, J Jiménez
Catalan Journal of Linguistics, 9-16, 2005
7*2005
L'harmonia vocàlica i el canvi lingüístic
J Jiménez, R Herrero
Clàssics d'ahir i d'avui en la gramàtica del català, 17-43, 2015
62015
Prominence-driven epenthesis in Alguerese Catalan, comunicació
MR LLORET, J JIMÉNEZ
Third Old-World Conference in Phonology (Budapest, 17-19 gener 2006).[< http …, 2006
6*2006
Els aplecs «ts» i «dz» en valencià. Una anàlisi des de la teoria de l'optimitat
J Jiménez
Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 81-111, 1995
61995
En aquests moments el sistema no pot dur a terme l'operació. Torneu-ho a provar més tard.
Articles 1–20