Martin Fredriksson
Martin Fredriksson
Verified email at liu.se
Title
Cited by
Cited by
Year
Copyright culture and pirate politics
M Fredriksson
Cultural Studies 28 (5-6), 1022-1047, 2014
282014
Piracy, Globalisation and the Colonisation of the Commons
M Fredriksson
Global Media Journal: Australian Edition 6 (1), 2012
202012
Skapandets rätt: Ett kulturvetenskapligt Perspektiv på den Svenska Upphovsrättens historia
M Fredriksson
Bokförlaget Daidalos AB, 2010
192010
An open source project for politics: Visions of democracy and citizenship in american pirate parties
M Fredriksson
The citizen in the 21st century, 201-211, 2013
72013
Den nya kulturekonomin: kreativ ekonomi, kulturellt entreprenörskap och platsmarknadsföring i Norrköping
E Bjurström, M Fredriksson, P Möller
Centrum för kommunstrategiska studier, 2013
32013
What’s the Use of Cultural Research? Editorial theme introduction
J Fornäs, M Fredriksson, J Johannisson
Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research 1, 7-14, 2009
32009
The Avant-Gardist, the Male Genius and the Proprietor
M Fredriksson
Nordlit, 275-284, 2007
22007
On piracy
M Fredriksson, J Arvanitakis
Litwin Books, 2014
12014
Culture Unbound Vol. 1 Editorial
J Fornäs, M Fredriksson, J Johannisson
Culture Unbound 1 (1), 1-5, 2009
12009
’De patenterade konsterna’: 100 år av upphovsrättskritik
M Fredriksson
Kultur~ Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige 2009, Norrköping 15-17 …, 2009
12009
Några internationella perspektiv på en forskningspolitik i förändring
M Fredriksson
Kulturella perspektiv-Svensk etnologisk tidskrift, 24-29, 2008
12008
Editorial, Culture Unbound, Volume 5
J Fornäs, M Fredriksson, N Stead
Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research 5, 7-13, 2013
2013
Culturalisation at an Australian–Swedish Crossroads
J Fornäs, M Fredriksson
Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research 4, 249-255, 2012
2012
Senmoderna reflexioner: Festskrift till Johan Fornäs
E Bjurström, M Fredriksson, U Olsson, A Werner
Linköping University Electronic Press, 2012
2012
Editorial, Culture Unbound, vol. 4
J Fornäs, M Fredriksson, J Johannisson
Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research 4, 5-10, 2012
2012
Upphovsrätten-Ett civilisationsprojekt i sönderfall?
M Fredriksson
Kulturaliseringens samhälle: Problemorienterad kulturvetenskaplig forskning …, 2012
2012
Unsterblich: Om författarens död
M Fredriksson
Linköping University Electronic Press, 2012
2012
Current Issues in European Cultural Studies, June 15–17, Norrköping, Sweden 2011
M Fredriksson
Linköping University Electronic Press, 2011
2011
Piratkopiering hade anhängare redan på 1800-talet
M Fredriksson
Tvärsnitt, 2010
2010
Skönheten och odjuret: En kultursociologisk essä om Horace och Stig
M Fredriksson
Linköping University Electronic Press, 2009
2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20