Jørn Ljunggren
Jørn Ljunggren
Postdoctoral Researcher, Department of Sociology and Human Geography, University of Oslo
Verified email at stk.uio.no
Title
Cited by
Cited by
Year
Elitist egalitarianism: Negotiating identity in the Norwegian cultural elite
J Ljunggren
Sociology 51 (3), 559-574, 2017
552017
Vertical and horizontal segregation: Spatial class divisions in Oslo, 1970–2003
J Ljunggren, PL Andersen
International Journal of Urban and Regional Research 39 (2), 305-322, 2015
462015
Klassebilder: ulikhet og sosial mobilitet i Norge
K Dahlgren, J Lundgren
Universitetsforlaget, 2010
452010
Oslo - ulikhetenes by
J Ljunggren
422017
Forms of capital and modes of closure in upper class reproduction
MP Flemmen, M Toft, PL Andersen, MN Hansen, J Ljunggren
Sociology 51 (6), 1277-1298, 2017
382017
Geographies of class advantage: The influence of adolescent neighbourhoods in Oslo
M Toft, J Ljunggren
Urban Studies 53 (14), 2939-2955, 2016
342016
Geografiske klasseskiller. Fordelingen av goder og byrder mellom Oslos bydeler
J Ljunggren, M Toft, M Flemmen
Oslo: ulikhetens by, 359-376, 2017
162017
Vestkant og østkant, eller nye skillelinjer? Bostedssegregasjon blant Oslo-ungdom mellom 2003 og 2012
J Ljunggren, PL Andersen
Oslo–ulikhetenes by. Oslo: Cappelen Damm Akademis, 57-80, 2017
15*2017
Klasser og eliter
MN Hansen, PL Andersen, M Flemmen, J Ljunggren
Elite og klasse i et egalitært samfunn, 25-38, 2014
9*2014
Gylne ghettoer - Inntektselitens bostedssegregering i Oslo, 1980-2005
PL Andersen, J Ljunggren
Elite og klasse i et egalitært samfunn, 126-142, 2014
82014
Finnes det en norsk kulturelite?
J Ljunggren
Elite og klasse i et egalitært samfunn, 193-210, 2014
82014
Klasse: begrep, skjema, debatt.
K Dahlgren, J Ljunggren
Klassebilder. Ulikhet og sosial mobilitet i Norge., 2010
82010
Economic rewards in the cultural upper class: The impact of social origin on income within the Norwegian field of culture
J Ljunggren
Poetics 57, 14-26, 2016
72016
Kollektiv handling i digitale medier: Nye digitale skiller?
I Eimhjellen, J Ljunggren
Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, 2017
42017
En norsk kulturelite?: En studie av gruppedannelse gjennom bosted, sosial bakgrunn og partnervalg.
J Ljunggren
42010
Oslo og sosial ulikhet. I: Ljunggren, J. red
J Ljunggren
Oslo-Ulikhetenes by, 13-30, 2017
32017
En norsk kulturelite
J Ljunggren
A Norwegian Culture Elite, 2010
32010
A Class in Descent? Cultural Capital under Pressure in 21st Century Norway
J Ljunggren
Series of Dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences …, 2016
22016
Anerkjennelse av de manuelle
J Ljunggren
Debattinnlegg i Morgenbladet, 2014
22014
A new generation of business masculinity? Privileged high school boys in a gender egalitarian context
P Halvorsen, J Ljunggren
Gender and Education, 1-15, 2020
12020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20