Recep Kurkcu
Recep Kurkcu
Verified email at amasya.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
13-18 YAŞ GRUBU SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ORTA ÖĞRENİM GENÇLİĞİNİN FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
L AYDOS, R KÜRKÇÜ
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2 (2), 31-38, 1997
591997
The effects of short-term exercise on the parameters of oxidant and antioxidant system in handball players
R Kurkcu
African journal of pharmacy and pharmacology 4 (7), 448-452, 2010
482010
15-17 yaş grubu güreşçilerin fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin sezonsal değişimi
İ CİCİOĞLU, R KÜRKÇÜ, H EROĞLU, S YÜKSEK
Spormetre beden eğitimi ve spor bilimleri dergisi 5 (4), 151-156, 2007
372007
10-12 yaş grubundaki futbolcu ve badmintoncularda bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması
R Kürkçü, YA Afyon, Ç Yaman, S Özdağ
Uluslararası insan bilimleri dergisi 6 (1), 547-556, 2009
362009
FARKLI FERDİ BRANŞLARDAKİ ÜST DÜZEY TÜRK SPORCULARIN ERGOJENİK YARDIMCILARA YÖNELİK BİLGİ VE YARARLANMA DÜZEYLERİ
Ö Şenel, D Güler, K İsmail, A Ersoy, R Kürkçü
Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2 (2), 41-47, 2004
352004
Yüzme egzersizinin solunum fonksiyonları, kan basıncı ve vücut kompozisyonu üzerine etkisi
İ Gökhan, R Kürkçü, S Devecioğlu, HA Aysan
J Clin Exp Invest www. clinexpinvest. org Vol 2 (1), 2011
232011
devlet memurlarının boş zaman değerlendirme eğilimleri, antropometrik ve fiziksel uygunluk seviyeleri
S Özdağ, M Yeniçeri, İB Fişekçioğlu, F Akçakoyun, R Kürkçü
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 307-323, 2009
212009
Hentbol antrenmanlarının 10-13 yaş grubu öğrencilerin bazı solunum ve dolaşım parametreleri üzerine etkileri
R Kürkçü, İ Gökhan
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 8 (1), 135-143, 2011
162011
The effects of regular exercıse on oxıdatıve and antıoxıdatıve parameters ın young wrestlers
R Kürkçü, A Tekin, S Özda, F Akçakoyun
African Journal of Pharmacy and Pharmacology 4 (5), 244-51, 2010
152010
Yüksek şiddetli interval antrenman
MŞ AKGÜL, KOZ Mitat, VV GÜRSES, R KÜRKÇÜ
Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 15 (2), 39-46, 2017
132017
The effects of handball training on the some respiration and circulatory parameters of school boys aged 10-13 years
R Kürkçü, İ Gökhan
Journal of Human Sciences 8 (1), 135-143, 2011
132011
FUTBOLCULARIN VÜCUT KOMPOZİSYONU, VÜCUT BİLEŞENLERİ VE SOMATOTİP ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
R Kürkçü, F Hazar, S Özdağ
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 3 (2), 113-119, 2009
122009
Comparison of some physical and physiologic properties of soccer players and badminton players of 10-12 years old group
R Kürkçü, YA Afyon, C Yaman, S Ozdağ
Journal of Human Sciences 6 (1), 547-556, 2009
92009
12-14 yaş erkek çocuklarda egzersizin fiziksel ve fizyolojik parametrelere etkisi
R Kürkçü, F Hazar, A Canikli, E Çalışkan
Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Erzurum 1, 2001
92001
The effect of swimming on pulmonary functions, blood pressure and body composition
İ Gökhan, R Kürkçü, S Devecioğlu, H Aysan
Journal of Clinical and Experimental Investigations 2 (1), 35-41, 2011
82011
Sezon öncesi hazırlık dönemi antrenmanların güreşçilerin solunum fonksiyonları kan basıncı ve vücut kompozisyonuna etkisi
R Kürkçü, F Hazar, M Atlı, R Kartal
Spor Bilimleri Derg 1, 9-14, 2009
82009
Prepuberte çocuklarda sürat ile aerobik dayanıklılık (VO2max) arasındaki ilişkinin belirlenmesi
F Hazar, H Hazar, R Kürkçü, Ç Yaman, S Özdağ, T Sevindi
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 6 (2), 2009
82009
Farklı cinsiyetteki lise 2. sınıf öğrencilerinin beden eğitimi dersinden beklentileri ve beklentilerinin gerçekleştirme düzeyleri
S Özdağ, R Kürkçü, K Pepe
82008
Sex and Age Differences in Achievement Goal Orientations in Turkish Adolescents.
E Sahin, N Topkaya, R Kürkçü
Journal of Education and Practice 7 (27), 149-156, 2016
72016
The effects of regular exercise on oxidative and antioxidative parameters in young wrestlers
R Kurkcu, A Tekin, S Ozdag, F Akcakoyun
Academic Journals, 2010
72010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20