Míriam Acebillo-Baqué
Míriam Acebillo-Baqué
Researcher, Universitat Autònoma de Barcelona
No hi ha cap correu electrònic verificat
Títol
Citada per
Citada per
Any
Scrutinizing the link between participatory governance and urban environment management. The experience in Arequipa during 2003–2006
J Peris, M Acebillo-Baqué, C Calabuig
Habitat international 35 (1), 84-92, 2011
242011
Local dynamics of codevelopment and migrant incorporation in three Catalan cities
M ACEBILLO BAQUE, E Østergaard-Nielsen
Paper presented at the International RC21 conference 2011, 06-17, 2011
102011
Exploring accountability discourses and practices in the Spanish aid system
A Boni, J Peris, R McGee, M Acebillo‐Baqué, A Hueso
Journal of International Development 26 (4), 541-555, 2014
82014
Los discursos de la accountability en el sistema de cooperación al desarrollo español
A Boni, J Peris, MA Baqué, RM McGee, C Calabuig, A Hueso
Universidad de El Salvador, 8, 2012
52012
Los discursos de la “Accountability” en el sistema de cooperación español
A Boni, J Peris, C Calabuig, A Hueso, M Acebillo
Resumen de Investigación. www. upv. es/contenidos/GEDCE/info web/gedce/info …, 2009
5*2009
Migration and the Local Transformation of Overseas Development Aid: an Analysis of Migrants' Access to ODA Funds in Catalonia
E Østergaard-Nielsen, M Acebillo-Baqué
Population, Space and Place, 2015
42015
La agenda 21 local como instrumento para la gobernanza democrática local
JP Blanes, MA Baqué, CC Tormo
Avances de investigación, 1-169, 2008
32008
The agency of migrant associations: analysing the variation of migrant influence across transnational processes
M Acebillo-Baqué
22019
Migració i desenvolupament: una anàlisi de les dinàmiques locals
E Østergaard-Nielsen, M Acebillo-Baqué
UAB divulga, 0001-2, 2017
2017
Activity report: first Evens Prize for Peace Education–award ceremony in Barcelona
M Acebillo-Baqué, C Barbeito-Thonon, M Caireta-Sampere
Journal of Peace Education 9 (1), 101-102, 2012
2012
Janadesh, people's verdict: guia didàctica per al treball del documental
M Acebillo-Baqué, C Barbeito, M Caireta
2011
Diagnóstico de construcción de paz
C Barbeito Thonon, G Redondo de la Morena, M Acebillo-Baqué
2009
Propuestas de TIC y educación para el desarrollo
MA Baqué
Cuadernos internacionales de tecnología para el desarrollo humano, 11, 2004
2004
Com ens relacionem a la ciutat?: Propostes per una convivència pacífica
M Acebillo-Baqué, C Barbeito, M Caireta, C Gascón, C Vidal
Institut d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona, 2003
2003
En aquests moments el sistema no pot dur a terme l'operació. Torneu-ho a provar més tard.
Articles 1–14