Jordi Cunill Solà
Jordi Cunill Solà
Correu electrònic verificat a epsem.upc.edu
Títol
Citada per
Citada per
Any
Study and Characterization of Waveforms From Low-Watt (25 W) Compact Fluorescent Lamps With Electronic Ballasts
J Cunill-Solà, M Salichs
IEEE Transactions on Power Delivery 22 (4), 2305-2311, 2007
812007
Neutral conductor current in three-phase networks with compact fluorescent lamps
J Cunill-Solà, L Sainz, JJ Mesas.
Electric Power Systems Research 103 (103), 70-77, 2013
122013
Parameter estimation procedures for compact fluorescent lamps with electronic ballasts
L Sainz, J Cunill, JJ Mesas
Electric power systems research 95, 77-84, 2013
112013
Low-watt compact fluorescent lamps with electronic Ballasts
J Cunill-Sola, JJ Mesas, L Sainz
2011 International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical …, 2011
62011
Currents' Physical Components (CPC) concept in wind farm harmonic current studies
L Sainz Sapera, J Cunill Solà
11th EA4EPQ International Conference on Renewable Energies and Power Quality …, 2011
12011
Explore courses: virtual vs face-to-face
MD Grau Vilalta, I Torra Bitlloch, J Cunill Solà
ICERI 2020: 13th International Conference of Education, Research and …, 2020
2020
Estudio y caracterización armónica de las lámparas fluorescentes compactas de baja potencia
J Cunill Solà
Universitat Politècnica de Catalunya, 2018
2018
Centrals elèctriques i energies renovables
JC SOLA
Iniciativa Digital Politècnica. Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxiu, 2014
2014
CENTRALS ELÈCTRIQUES I ENERGIES RENOVABLES (2n quadrimestre)
J Cunill Solà
Universitat Politècnica de Catalunya, 2014
2014
Energia hidroelèctrica convencional i de bombament. Una font renovable per integrar altres renovables
J Cunill-Solà
Explora l'energia: ponències 21 (21), 1-11, 2014
2014
Pràctiques d'Energia Solar Fotovoltaica: centrals elèctriques i energies renovables
J Cunill Solà
Universitat Politècnica de Catalunya, 2014
2014
SISTEMES ELÈCTRICS (1r quadrimestre)
J Cunill Solà
Universitat Politècnica de Catalunya, 2012
2012
Experimental measurements of fluorescent lamp harmonic current emissions and their impact on neutral current
J Cunill Solà, JJ Mesas García, L Sainz Sapera
2011
Il· luminació eficient amb làmpades fluorescents compactes: baix consum però alta distorsió harmònica
J Cunill Solà
Jornada de Sostenibilitat i Compromís Social, 73-75, 2010
2010
ACCIONAMENTS ELECTROMECÀNICS (Examen 2n quadrim.)
J Cunill Solà
Universitat Politècnica de Catalunya, 2004
2004
TECNOLOGIA ELÈCTRICA (Examen 1r quadrim.)
J Cunill Solà
Universitat Politècnica de Catalunya, 2002
2002
En aquests moments el sistema no pot dur a terme l'operació. Torneu-ho a provar més tard.
Articles 1–16