Segueix
Carles Royo
Carles Royo
Professor de Filologia Catalana. Universitat Rovira i Virgili
Correu electrònic verificat a urv.cat
Títol
Citada per
Citada per
Any
Differential Indirect Object Marking in Romance (and How to Get Rid of it)
A Pineda, C Royo
Revue Roumaine de Linguistique 62 (4), 445-462, 2017
92017
Alternança acusatiu/datiu i flexibilitat semàntica i sintàctica dels verbs psicològics catalans
C Royo
Universitat de Barcelona, 2017
82017
Verbs psicològics catalans: el cas de "agradar" i "interessar"
C Royo
Caplletra. Revista Internacional de Filologia 62, 65-88, 2017
42017
The accusative/dative alternation in Catalan verbs with experiencer object
C Royo
Dative constructions in Romance and beyond, 371-393, 2020
32020
L’accepció causativa del verb "interessar" amb complement preposicional
C Royo
Caplletra. Revista Internacional de Filologia 67, 65-91, 2019
22019
Nivell de llengües dels futurs mestres
R Brion, N Fullana, C Royo
Articles: Revista de didàctica de la llengua i de la literatura 73, 43-48, 2017
22017
Experimentador acusatiu i experimentador datiu: un contrast entre oracions alternants
C Royo
Estudis Romànics, 35-58, 2021
12021
Proyectos culturales para mejorar la lengua en la universidad
G Bordons, C Royo
Actas do XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral: Vigo, 13-15 de …, 2018
12018
Els verbs psicològics pronominals catalans i l'alternança emotiva/volitiva
C Royo
Études romanes de Brno 39 (1), 115-138, 2018
12018
Tipos de verbos y alternancias argumentales
C Royo
ReGroc Revista de Gramática Orientada a las Competencias 5 (1), 124-144, 2022
2022
Les oracions triargumentals causatives dels verbs psicològics catalans d’interès
B Abrines, C Royo
Zeitschrift für Katalanistik (ZfK) 34, 295-346, 2021
2021
El règim i les accepcions del verb "encantar"
C Royo
De llengua i societat. De la proposta fabriana a la reforma normativa de l …, 2021
2021
La restricció dels sintagmes nominals escarits en els verbs psicològics del català
C Royo
Llengua & Literatura, 79-101, 2021
2021
L’alternança acusatiu/datiu dels verbs catalans amb objecte experimentador
C Royo
En aquests moments el sistema no pot dur a terme l'operació. Torneu-ho a provar més tard.
Articles 1–14