Talha Murathan
Title
Cited by
Cited by
Year
İlköğretim 7
K Koç, F Murathan, Ü Yetiş, T Murathan
Sınıflarda Okutulan Vatandaşlık Ve İnsan Hakları Eğitimi Dersinde Öğrenciye …, 2007
422007
Üniversite öğrencilerinde sağlıklı yaşam biçimi davranışları ile fiziksel aktivite düzeylerinin incelenmesi
T Murathan, Ü Yetiş, F Murathan, ZB Aktuğ, A Dündar
Niğde Üniversitesi, 2013
92013
Investigation of the Attitudes of Physical Education Teacher Candidates toward Teaching Profession and Sense of Competence in Terms of Some Variables.
T Murathan, K Özdemir
Journal of Education and Learning 6 (4), 229-238, 2017
72017
İlköğretim öğrencilerinin beden eğitimi dersine ilişkin tutumları, 9
O Kaya, T Murathan, F Murathan
Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 20-22, 2010
72010
Identification of Internet Usage and Dependency Level of Physical Education and Sport Teaching Students.
T Murathan
International Education Studies 11 (11), 14-22, 2018
52018
Spor Sektöründe Blok Zinciri Uygulamaları
T MURATHAN, F MURATHAN
Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 4 (1), 64-74, 2019
42019
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ İLE SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI (ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
F Murathan, FM Uğurlu, T Murathan, M Koç
Electronic Turkish Studies 12 (3), 2017
42017
BUZ HOKEYİNİN TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDEKİ GÖRÜNÜMÜ1
M AYGÜN, T MURATHAN
Journal of History School (JOHS), 2020
32020
Evaluation of Sports Trainers Perceptions on Computer Aided Education Related to the Attitudes toward Learning.
T Murathan, O Kaya
Universal Journal of Educational Research 4 (2), 416-421, 2016
32016
Analyzing the physical activity levels and healthy life style behaviors of university students
F MURATHAN, T MURATHAN, Ü YETİŞ, ZB AKTUĞ, A DÜNDAR
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 7 (2), 100-107, 2013
32013
Acomparative analysis of Palestinian and Jewısh public opinions: the case of 2008 Gaza War
T Ersoy Ceylan
Adıyaman Üniversitesi, 2020
22020
Beden eğitimi öğretmenlerinin eleştirel okuma becerisine ilişkin öz yeterlik algısının incelenmesi
T Murathan, Ü Yetiş, FM Uğurlu
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 2017
22017
Spor eğitimcilerinin kullandıkları öğretim yöntemlerinin kümeleme analizi ile değerlendirilmesi (Elazığ ili örneği)/Cluster analysis and evaluation of teaching methods used by …
T MURATHAN
22011
Investigation of university students attitudes toward leisure time activities (Ardahan University sample)
T MURATHAN, A TÜRKER, F MURATHAN
Türk Spor ve Egzersiz Dergisi 21 (1), 162-169, 2019
12019
Türkiye’de futbolun kurumsal değişimi
HÇ BATMAZ, S DEVECİOĞLU, T MURATHAN
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 15 (2), 47-56, 2017
12017
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANLARININ GÖREV SÜRELERİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
T MURATHAN, HÇ BATMAZ, S DEVECİOĞLU
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 19 (1), 68-79, 2017
12017
Üniversite Öğrencilerinde Sağlikli Yaşam Biçimi Davranişlari Ile Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Incelenmesi
F MURATHAN, T MURATHAN, Ü YETİŞ, ZB AKTUĞ, A DÜNDAR
Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 7 (2), 2013
12013
Analysing the Relationship between Metacognitive Learning Strategies and Image Levels of Sports Students at the Universities.
M Aygün, EK Demir, T Murathan
African Educational Research Journal 8, 298-305, 2020
2020
VERİ MADENCİLİĞİ VE SPOR ALANINDAKİ UYGULAMALARI
T Murathan, S Devecioğlu
Spor Bilimleri Dergisi 29 (3), 147-156, 2018
2018
ÖZEL YETENEK SINAVLARININ ONLINE YAPILMASINA YÖNELİK WEB TABANLI SİSTEM TASARIMI.
T MURATHAN, K KÜÇÜK
Electronic Turkish Studies 13 (6), 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20