Mireia Galindo Solé
Mireia Galindo Solé
Universitat de Barcelona / Departament d'Ensenyament
Correu electrònic verificat a xtec.cat
Títol
Citada per
Citada per
Any
Les llengües a l'hora del pati. Usos lingüístics en les converses dels infants de primària a Catalunya
M Galindo i Solé
Universitat de Barcelona, 2006
452006
Language contact phenomena in Catalonia: The influence of Catalan in spoken Castilian
MG Solé
Selected proceedings of the first workshop on Spanish sociolinguistics …, 2003
252003
Els factors explicatius dels usos lingüístics informals entre l'alumnat català: llengua inicial, xarxes socials, competència i llengua vehicular d'ensenyament
MG Solé, FXV i Moreno
Noves SL.: Revista de sociolingüística, 2, 2009
172009
Les llengües a l’hora del pati
M Galindo
Usos lingüístics en les converses dels infants de primària a Catalunya, 2006
132006
El Sistema de conjunció en català en l'educació primària a Catalunya: impacte sobre els usos
FXV i Moreno, MG Solé
Treballs de sociolingüística catalana, 21-69, 2010
92010
Algunes consideracions sobre l'adequació del terme" llengua materna"
FXV Moreno, MG Solé, CR i Peralta
Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística, 94-101, 2002
82002
Sobre la història i l’extensió de la norma de convergència lingüística a Catalunya
FX Vila, M Galindo
Posar-hi la base: Usos i aprenentatges lingüístics en el domini català …, 2012
72012
" Potser no anem tan malament": les dades d'ús lingüístic familiar de l'Enquesta de la Regió Metropolitana de Barcelona
CR i Peralta, MG Solé
Revista de llengua i dret, 267-290, 2003
72003
Les llengües en joc, el joc de les llengües
M Galindo
L’ús interpersonal del català entre els infants i joves de Catalunya., 2006
52006
Les parelles lingüísticament mixtes: un focus important d'actuació en política lingüística escolar.
MG Solé, MP Canals
Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística, 59-68, 2000
42000
¿ A pas de pardal? Els usos lingüístics entre l'alumnat de secundària a Catalunya
FXV i Moreno, MG Solé
Escola catalana 42 (441), 27-31, 2007
22007
Eine unterdrückte Sprache wird Gravitationszentrum. Die neue Rolle des Katalanischen in der Schule
M GALINDO, M STRUBELL, F XavierVILA
Kataloniens Rückkehr nach Europa 1976-2006: Geschichte, Politik, Kultur und …, 2007
22007
Els usos lingüístics en l'educació primària a Catalunya: situació, tendències i perspectives
FXV i Moreno, MG Solé
Quaderns d'avaluació, 95-113, 2006
22006
Les Funcions discursives de l'alternança de codis als patis de les escoles de Catalunya
MG Solé
Treballs de sociolingüística catalana, 249-272, 2005
22005
Estratègies per fomentar l'ús interpersonal del català entre l'alumnat de parvulari
MG Solé, CR i Peralta
Actes del 2n Congrés Europeu sobre Planificació Lingüística: Andorra la …, 2003
12003
Algunes consideracions sobre l'adequació del terme'llengua materna'
CR i Peralta, MG Solé, FXV i Moreno
Llengua i ús: Revista tècnica de política lingüística, 94-101, 2002
12002
Proposta de jerarquia de manllevabilitat del català
MG Solé
Interlingüística, 171-182, 2002
12002
Les veus del professorat. L´ ensenyament i la gestió de les llengües a secundària, Bretxa, V., Comajoan-Colomé, L., Vila, FX, Barcelona, Horsori, 2017
MG Solé
Articles: Revista de didàctica de la llengua i de la literatura, 80-81, 2018
2018
Sobre la història i l’extensió de la norma de convergència lingüística a Catalunya20
FXVI MORENO, MG SOLÉ
Posar-hi la base: usos i aprenentatges lingüístics en el domini català 8, 31, 2012
2012
Boix-Fuster, Emili; Torrens Guerrini, Rosa M.(ed.)(2011). Les llengües al sofà: El plurilingüisme familiar als països de llengua catalana. Lleida: Pagès, 283 p.
MG Solé
Treballs de sociolingüística catalana, 294-300, 2012
2012
En aquests moments el sistema no pot dur a terme l'operació. Torneu-ho a provar més tard.
Articles 1–20