Segueix
Josep Ferrer Riba
Josep Ferrer Riba
Professor of private law. Universitat Pompeu Fabra (Barcelona)
Correu electrònic verificat a upf.edu - Pàgina d'inici
Títol
Citada per
Citada per
Any
CuO, ZrO2 and ZnO nanoparticles as antiwear additive in oil lubricants
AH Battez, R González, JL Viesca, JE Fernández, JMD Fernández, ...
Wear 265 (3-4), 422-428, 2008
9262008
Relacions familiars i límits del dret de danys
J Ferrer Riba
InDret, 2001
642001
Asociaciones, derechos fundamentales y autonomía privada
I Von Münch, JF i Riba
Civitas, 1997
391997
Tratado de responsabilidad civil del fabricante
PS Cordech, EG Pomar
Thomson-Civitas, 2008
222008
Paternidad genética y paz familiar: los límites a la impugnación ya la reclamación de la paternidad
JF Riba
Revista jurídica de Catalunya 105 (3), 729-756, 2006
152006
Principles and prospects for a European System of Child Protection
J Ferrer Riba
Indret 2, 2010
132010
Parental responsibility in a European perspective.
J Ferrer Riba
European Family Law. Family Law in a European Perspective 3, 284-310, 2016
122016
Relaciones familiares y límites del derecho de daños
JF Riba
Indret, 2001
122001
El nuevo derecho catalán de sucesiones
J Ferrer Riba
InDret 4, 2008, 2008
112008
Sobre la capacidad de derechos fundamentales de las personas jurídicas y su derecho al honor
JF Riba
Revista jurídica de Catalunya 95 (3), 761-788, 1996
101996
CuO
A Hern, R Gonz, JL Viesca, JE Fern, A Machado, R Chou, J Riba
ZrO2 and ZnO nanoparticles as antiwear additive in oil lubricants 265, 422-428, 2008
92008
Los efectos de la prescripción en el derecho civil de Cataluña
JF Riba
InDret, 2003
92003
Comentaris al Codi de família, a la Llei d’unions estables de parella ia la Llei de situacions convivencials d’ajuda mútua
J FERRER
Madrid: Tecnos, 2000
92000
La successió per causa de mort: llibertat de disposar i interessos familiars
JF Riba
La codificación del derecho civil de Cataluña: estudios con ocasión del …, 2011
82011
Derechos del menor, relaciones familiares y potestades públicas para la protección de la infancia y la adolescencia en Cataluña
JF Riba
Derecho privado y Constitución, 31-86, 1995
81995
El derecho de la persona y de la familia en el nuevo libro segundo del Código civil de Cataluña
JF Riba
InDret, 2010
72010
Marital Agreements and Private Autonomy in Spain
J Ferrer Riba
Marital Agreements and Private Autonomy in Comparative Perspective, 350-369, 2012
62012
Comentari al llibre segon del Codi civil de Catalunya. Família i relacions convivencials d'ajuda mútua
J Egea Fernàndez, J Ferrer Riba, E Farnós Amorós, ...
Atelier, 2012
52012
Tradició heretada i innovació en el nou llibre quart del Codi civil de Catalunya
J Ferrer Riba
© Universitat de Girona. Àrea de Dret civil (coord). El nou Dret successori …, 2009
52009
Els efectes de la prescripció en el dret civil de Catalunya
JF Riba
InDret, 2003
42003
En aquests moments el sistema no pot dur a terme l'operació. Torneu-ho a provar més tard.
Articles 1–20